De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke stipendia toe:

KHMW-Eizenga Beurzen

KHMW-Eizenga Beurzen

Deze beurzen voor een MBA of een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten worden met ingang van 2019 door de KHMW ter beschikking gesteld uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga

Lees meer
Pieter Langerhuizen Stipendium

Pieter Langerhuizen Stipendium

Aanvragen voor de bate 2020 kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 februari 2020. De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van...

Lees meer
W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële...

Lees meer

Fellowship NSvP en NIAS-KNAW

In samenwerking met NIAS-KNAW biedt de NSvP een fellowship aan voor de duur van vijf maanden in de periode februari 2021-juni 2021 (collegejaar 2020-2021), bedoeld voor een gedreven wetenschapper die interessante wetenschappelijke inzichten koppelt aan het thema 'de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk'. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar op nsvp.nl/vacatures/#fellowship.