De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke stipendia toe:

KHMW-Eizenga Beurzen

KHMW-Eizenga Beurzen

Deze beurzen voor een MBA of een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten worden met ingang van 2019 door de KHMW ter beschikking gesteld uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga

Lees meer
Pieter Langerhuizen Stipendium

Pieter Langerhuizen Stipendium

Aanvragen voor de bate 2020 kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 februari 2020. De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van...

Lees meer
W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële...

Lees meer

Biografie over Hendrik Antoon Lorentz


Op 26 oktober 2019 presenteerden Frits Berends en Dirk van Delft op de Universiteit Leiden hun lang verwachte biografie Lorentz: gevierd fysicus, geboren verzoener over de beroemde natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz, secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1920-1928. Een boek over een groot wetenschapper en aimabel mens, door Einstein aangeduid als ‘levend kunstwerk’. Meer lezen