De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke stipendia toe:

Pieter Langerhuizen Stipendium

Pieter Langerhuizen Stipendium

De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek of publicatie daarvan. Deze kan strekken tot gehele of gedeeltelijke...

Lees meer
W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële...

Lees meer

Prijsvraag Nederlands Klassiek Verbond

In 2018 viert het NKV zijn 16e lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de KHMW schrijft het NKV een essayprijsvraag uit. Ambitieuze auteurs worden uitgedaagd om een tekst te schrijven, die ingaat op de vraag: "Wat zou onze samenleving onthouden zijn als de Grieks-Romeinse cultuur niet zou hebben bestaan?" Meer weten