Aanvragen voor de bate 2020 kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 februari 2020.

De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. De aanvragen voor de bate worden beoordeeld door een commissie van deskundigen, leden van de Maatschappij, uit het overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de bate geschiedt door het bestuur van de Maatschappij op grond van het advies van bovengenoemde commissie. 

Wetenschapsgebieden
Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster daarvoor is met ingang van 2020 aangepast in verband met een noodzakelijke actualisatie van de vakgebieden en luidt thans als volgt:
2020 Natuurkunde
2021 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
2022 Aard- en milieuwetenschappen
2023 Sterrenkunde
2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
2026 Informatica en wiskunde
2027 Scheikunde
waarna het schema zich herhaalt.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

In 2020 is de bate bestemd voor onderzoek op het gebied van de natuurkunde. Aanvragen kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 februari. In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie om een aanvraag in te dienen. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag.

 

 

Prijswinnaars vanaf 1969:

1969 Mw. Dr. C.L. Habraken, chemie
1970 Dr. A.J. Salomé, antropologie
1971 Dr. A.C. van Ginkel, geologie
1972 Dr. J.G. Wit, zoölogie
1973 Dr. P.S. The, astronomie
1974 -
1975 Mw. A.E. Jansen, botanie
1976 Dr. L. de Galan, chemie
1977 Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Prof. dr. A.A. Gerbrands, Dr. W.W. Bakker, antropologie
1978 Drs. J. Hommes, geologie
1979 Dr. R.W. Drent, zoölogie
1980 Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel, astronomie
1981 Prof. dr. J. Greve en Dr. F.F.M. de Mul, fysica
1982 Prof. dr. J.J. Barkman, botanie
1983 Dr. C.M. Visser, chemie
1984 Prof. dr. H.T. Waterbolk en Drs. D. Stapert, antropologie
1985 Mw. Dr. L. Touret, geologie
1986 Prof. dr. J. Joosse en Mw. Dr. M. De Jong-Brink, zoölogie
1987 Prof. dr. H. Butcher, astronomie
1988 Instituut Theoretische Fysica, fysica
1989 Prof. dr. P.J.M. van Haastert en Dr. W.W.C. Gieskes, botanie
1990 Mw. Dr. G.M. Donné-Op den Kelder, chemie
1991 Mw. Dr. F. Reysoo, antropologie
1992 Dr. J.J.M. van der Meer, Nederlandse Geologische Vereniging, geologie
1993 Prof. dr. R.H. Drent, zoölogie
1994 Stichting Meteoren, astronomie
1995 Mw. T.M. Ridderbos, Dr. ir. B.J. van Wees en Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk, fysica
1996 Dr. H. Stegenga, botanie
1997 Dr. ir. W.P. van Hoorn, Mw. Dr. M.J. Bloemink, Drs. H.T.C. Kreuwel en Drs. W. Schul,
chemie
1998 Dr. M.P.J. van de Port en Dr. W.E.A. van Beek, antropologie
1999 Mw. Drs. C.A. van Mourik, Drs. C.A. Visser, M. Dekker e.a., geologie
2000 Drs. M. Schotten, zoölogie
2001 Dr. R.J. Rutten en Prof. dr. H. Butcher, astronomie
2002 Drs. S.E.M. Nooij, fysica
2003 Dr. H. Stegenga en Prof. dr. P.J.M. Maas, plantenwetenschappen
2004 Mw. C.R. Berkers, M. Witte en M.P.D. Risseuw, chemie
2005 Mw. Drs. N. van der Heide, antropologie
2006 Mw. N.M. Vriend, aardwetenschappen
2007 Mw. A.B.F. Ivens MSc en Dr. J.W. Arntzen, zoölogie
2008 Prof. dr. J.M. van der Hulst, astronomie
2009 Ir. R. Barends en Drs. G.C.G. Berkhout, fysica
2010 Drs. J.A. Linthorst, geschiedenis van de natuurwetenschappen
2011 Drs. Ing. W.N.J. Ursem, botanie
2012 Dr. H. Friedrich, chemie link
2013 Mw. R.S. Hoekzema, geologie
2014 Dr. K.Y. Chew, zoölogie
2015 Mw. K. Sarna MSc, astronomie
2016 Dr. D. Fernandez Rivas, fysica link
2017 Mw. Dr. N.K. Beyens, geschiedenis van de natuurwetenschappen
2018 Mw. Dr. K. Kajala, botanie, incl. fytopathologie en landbouwwetenschappen
2019 Mw. Dr. B. Gümüşcü Sefünç, chemie

De winnaar van de bate 2019, Dr. B. (Burcu) Gümüşcü Sefünç, is als onderzoeker verbonden aan het MESA+ Institute for Nanotechnology van de Universiteit Twente. Zij kreeg de bate toegekend voor haar onderzoek “Functionalized-hydrogel based microdevices catalyzing unique chemical reactions for quantitative analyses”. De overwegingen van de jury zijn weergegeven in het Jury report Langerhuizen Bate 2019.