De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek of publicatie daarvan. Deze kan strekken tot gehele of gedeeltelijke bestrijding van de kosten van:

a) onderzoek of onderzoekingen en vereiste hulp daarbij
b) aanschaffing of samenstelling van instrumenten en andere hulpmiddelen
c) uitgave van resultaten van onderzoekingen of het reproduceren van platen daarin
d) studiereizen in het binnen- of buitenland
e) alles wat verder voor wetenschappelijk onderzoek zal nodig blijken.

De bate van genoemd fonds wordt jaarlijks door de jaarvergadering van de Maatschappij, die altijd in de maand mei gehouden wordt, toegekend. De mededinging naar deze toekenning wordt in de voorafgaande maand september opengesteld. Met ingang van 2019 is de bate verhoogd van € 15.000 naar € 25.000. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag. 

In 2019 is de bate bestemd voor onderzoek op het gebied van de Chemie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 februari 2019. U vindt alle benodigde informatie in de circulaire meteen hieronder. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

Wetenschapsgebieden
Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster daarvoor luidt thans als volgt:
2019 Chemie
2020 Geologie incl. Geofysica en Mineralogie
2021 Zoölogie, incl. Veterinaire Wetenschappen
2022 Astronomie, incl. Meteorologie en Geodesie
2023 Fysica
2024 Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de Wiskunde, Geneeskunde en Techniek
2025 Botanie incl. Fytopathologie en Landbouwwetenschappen
waarna het schema zich herhaalt.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen, en zal daarover elk jaar in september beslissen.

 

Prijswinnaars vanaf 1969:

1969 Mw. Dr. C.L. Habraken, chemie
1970 Dr. A.J. Salomé, antropologie
1971 Dr. A.C. van Ginkel, geologie
1972 Dr. J.G. Wit, zoölogie
1973 Dr. P.S. The, astronomie
1974 -
1975 Mw. A.E. Jansen, botanie
1976 Dr. L. de Galan, chemie
1977 Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Prof. dr. A.A. Gerbrands, Dr. W.W. Bakker, antropologie
1978 Drs. J. Hommes, geologie
1979 Dr. R.W. Drent, zoölogie
1980 Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel, astronomie
1981 Prof. dr. J. Greve en Dr. F.F.M. de Mul, fysica
1982 Prof. dr. J.J. Barkman, botanie
1983 Dr. C.M. Visser, chemie
1984 Prof. dr. H.T. Waterbolk en Drs. D. Stapert, antropologie
1985 Mw. Dr. L. Touret, geologie
1986 Prof. dr. J. Joosse en Mw. Dr. M. De Jong-Brink, zoölogie
1987 Prof. dr. H. Butcher, astronomie
1988 Instituut Theoretische Fysica, fysica
1989 Prof. dr. P.J.M. van Haastert en Dr. W.W.C. Gieskes, botanie
1990 Mw. Dr. G.M. Donné-Op den Kelder, chemie
1991 Mw. Dr. F. Reysoo, antropologie
1992 Dr. J.J.M. van der Meer, Nederlandse Geologische Vereniging, geologie
1993 Prof. dr. R.H. Drent, zoölogie
1994 Stichting Meteoren, astronomie
1995 Mw. T.M. Ridderbos, Dr. ir. B.J. van Wees en Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk, fysica
1996 Dr. H. Stegenga, botanie
1997 Dr. ir. W.P. van Hoorn, Mw. Dr. M.J. Bloemink, Drs. H.T.C. Kreuwel en Drs. W. Schul,
chemie
1998 Dr. M.P.J. van de Port en Dr. W.E.A. van Beek, antropologie
1999 Mw. Drs. C.A. van Mourik, Drs. C.A. Visser, M. Dekker e.a., geologie
2000 Drs. M. Schotten, zoölogie
2001 Dr. R.J. Rutten en Prof. dr. H. Butcher, astronomie
2002 Drs. S.E.M. Nooij, fysica
2003 Dr. H. Stegenga en Prof. dr. P.J.M. Maas, plantenwetenschappen
2004 Mw. C.R. Berkers, M. Witte en M.P.D. Risseuw, chemie
2005 Mw. Drs. N. van der Heide, antropologie
2006 Mw. N.M. Vriend, aardwetenschappen
2007 Mw. A.B.F. Ivens MSc en Dr. J.W. Arntzen, zoölogie
2008 Prof. dr. J.M. van der Hulst, astronomie
2009 Ir. R. Barends en Drs. G.C.G. Berkhout, fysica
2010 Drs. J.A. Linthorst, geschiedenis van de natuurwetenschappen
2011 Drs. Ing. W.N.J. Ursem, botanie
2012 Dr. H. Friedrich, chemie link
2013 Mw. R.S. Hoekzema, geologie
2014 Dr. K.Y. Chew, zoölogie
2015 Mw. K. Sarna MSc, astronomie
2016 Dr. D. Fernandez Rivas, fysica link
2017 Dr. N.K. Beyens, geschiedenis van de natuurwetenschappen
2018 Dr. K. Kajala, botanie, incl. fytopathologie en landbouwwetenschappen