De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN.
De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.
Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

KVGN stelt in 2018 drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.
- Een eerste prijs van € 6.000
- Een tweede prijs van € 4.000
- Een derde prijs van € 2.000

In aanmerking komen masterscripties van studenten die tussen 1 maart 2016 en 31 augustus 2018 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Wilt u een student voordragen? Alle benodigde informatie vindt u in de circulaire. Sluitingstermijn voor inzendingen is 21 september 2018.