Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat met ingang van 2020 vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een oeuvreprijs van 25.000 euro beschikbaar wordt gesteld. 

Deze Langerhuizen oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

 

Wetenschapsgebieden

Reglementair is de prijs uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 2020 Natuurkunde, 2021 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen, 2022 Aard- en milieuwetenschappen, 2023 Sterrenkunde, 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen, 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen, 2026 Informatica en wiskunde, 2027 Scheikunde, waarna het schema zich herhaalt.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs 2020 - Natuurkunde

De inschrijving voor de editie 2020 van de prijs is gesloten.

In 2020 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline natuurkunde. De termijn voor het doen van voordrachten is gesloten. Sluitingsdatum was 1 februari 2020. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl