Deze beurzen worden met ingang van 2019 ter beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga. Er zijn jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD voor een MBA of een studie economie op graduate niveau in de Verenigde Staten.

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center.

De deadline voor aanmelding voor het academisch jaar 2019-2020 is inmiddels verstreken. De deadline voor het academisch jaar 2020-2021 ligt in de eerste helft van januari 2020 (de exacte datum moet nog worden bepaald).

Klik hier voor meer informatie!

 

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, promoveerde en werd hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek in Leiden. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren komen samen in zijn testament. Hierin heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap dient te worden gebruikt voor studiebeurzen voor veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration.