De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Menswetenschappen.

Elk van deze acht prijzen bestaat uit 2.000 Euro. Zij worden ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de Maatschappij.

In 2019 zijn de prijzen toegekend. Nieuwsgierig naar de winnaars? Klik hier: Winnaars 2019

De editie 2020 van de prijzen wordt hier in september/oktober 2019 aangekondigd. 

 

 

Meer informatie over het Jan Brouwer Fonds vindt u elders op deze website, onder KHMW/Fondsen.