De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Menswetenschappen.

Elk van deze acht prijzen bestaat uit 2.000 Euro. Zij worden ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de Maatschappij.

U kunt nu kandidaten voordragen voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019, bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2017/2018. Hoe u een kandidaat kunt voordragen, kunt u lezen in onderstaande circulaire.

 

 

Meer informatie over het Jan Brouwer Fonds vindt u elders op deze website, onder KHMW/Fondsen.

Nieuwsgierig aan wie de prijzen in 2018 werden toegekend? Informatie over de prijswinnaars 2018