De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door diverse sponsors, al vele jaren scriptieprijzen uit voor de natuurwetenschappen. Dankzij het Jan Brouwer Fonds zijn er vanaf 2015 ook scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Menswetenschappen.

De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij wordt ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de Prijs geschiedt door de Maatschappij.

Nieuwsgierig aan wie de prijzen in 2018 werden toegekend? Informatie over de prijswinnaars 2018

De Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019 worden in oktober 2018 aangekondigd en zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2017/2018. 

 

Meer informatie over het Jan Brouwer Fonds vindt u elders op deze website, onder KHMW/Fondsen.