De inschrijving voor de editie 2020 van de prijzen is geopend. Sluitingsdatum is 13 december.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Gedragswetenschappen.

Elk van deze acht prijzen bestaat uit 2.000 Euro. Zij worden ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de Maatschappij.

U kunt met ingang van 14 oktober kandidaten voordragen voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2020, uitsluitend via het inschrijfformulier meteen hieronder. Sluitingsdatum voor inzendingen is 13 december 2019. De prijzen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2018/2019. Lees alvorens een voordracht in te dienen graag de verdere criteria van de prijs zoals verwoord in de circulaire 2020.  

Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl.

Lukt het niet de scriptie van uw kandidaat te uploaden via de site omdat het een zeer groot bestand is, dan kunt u de scriptie nasturen aan sdb.secretariaat@khmw.nl. Vergeet u daarbij niet de naam van de prijs (incl. discipline) en de naam van de kandidaat te vermelden?

Wij zien uw voordracht graag tegemoet.

 

Meer informatie over het Jan Brouwer Fonds vindt u elders op deze website, onder www.khmw.nl/fondsen-en-stichtingen.

Nieuwsgierig naar de winnaars van de vorige editie van de prijs? Klik hier: Winnaars 2019