De inschrijving voor de editie 2019 van de prijs is geopend. Sluitingsdatum is 13 december 2019.

Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld. In 2010 is de Haarlemse J.C. Baak Stichting opgeheven. Het vermogen van de stichting is als Fonds op Naam ondergebracht bij de KHMW.

Vanuit het fonds wordt 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro gefinancierd voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

De Prijs wordt iedere twee jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van een door de Maatschappij voor dit doel te benoemen commissie. 

De inschrijving voor de J.C. Baak Prijs Prijs 2019 is met ingang van 14 oktober 2019 geopend. U kunt tot en met 13 december kandidaten voordragen. In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie om een voordracht in te dienen. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

De prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het  kalenderjaar 2017 of 2018.

Lukt het niet de scriptie van uw kandidaat te uploaden via de site omdat het een zeer groot bestand is, dan kunt u de scriptie nasturen aan secretaris@khmw.nl. Vergeet u daarbij niet de naam van de prijs en de naam van de kandidaat te vermelden?

Wij zien uw voordracht graag tegemoet.

In 2017 werd de prijs toegekend aan S. (Saskia) Glas MSc, Social and Cultural Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie America: infiltrator or scapegoat? Explaining political and cultural anti-Americanism in the MENA between 2005 and 2013.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2017

In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.

In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteld The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & CitizenshipAn Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.