EEN NIEUWE PRIJS VOOR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE: DE IRISPENNING

De laatste jaren wordt in de media steeds meer en uitvoeriger aandacht gegeven aan wetenschap en technologie, en het grote belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor de maatschappij. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren en het belang van wetenschap en techniek voor de samenleving en onszelf als individu te benadrukken, hebben de drie door het rijk gesteunde Nederlandse wetenschapsmusea – NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum – de krachten gebundeld om een prijs in het leven te roepen die excellente wetenschapscommunicatie bekroont: de Irispenning. Doelstelling van deze nieuwe prijs is: het stimuleren van originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie. De prijs zal met ingang van 2019 jaarlijks worden uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag. De winnaar krijgt € 10.000,- en een penning, vervaardigd door Jennifer Hoes. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de KHMW, hoofdsponsor van de Irispenning.

 

De organisatie van de Irispenning nodigt het directeuren en leden van de KHMW uit aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de Irispenning voor excellente wetenschapscommunicatie.
Deze aanbevelingen komen samen met voordrachten uit Stichting De Avond van W&M, VSNU, KNAW en NWO op een groslijst van kandidaten en worden uiteindelijk beoordeeld door de jury van de Irispenning. Iedereen hiertoe uitgenodigd mag meer dan één aanbeveling doen, maar elke aanbeveling dient te worden ondertekend door tenminste twee genodigden. De aanbevelingen bestaan uit een omschrijving in maximaal 300 woorden van de (innovatieve, eigenzinnige en effectieve) bijdrage van een instelling, persoon of project op het gebied van wetenschapscommunicatie. Uit de groslijst van kandidaten stelt de jury een shortlist samen van minimaal vier en maximaal zes genomineerden, waaruit zij de winnaar kiest.

De jury van de Irispenning
Madeleine de Cock Buning (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter)
Ellen de Bruin (wetenschapsjournalist NRC Handelsblad; schrijver)
Michiel Buchel (directeur NEMO Science Museum)
Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging van Universiteiten VSNU)
Amito Haarhuis (directeur Rijksmuseum Boerhaave)
Marjan Scharloo (directeur Teylers Museum)
Jurysecretariaat: Roderick Hageman (Verstegen & Stigter culturele projecten)

Partners
• De Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij financiert de opstartkosten en biedt jaarlijks het podium voor de prijsuitreiking op de Avond van Wetenschap & Maatschappij.
• De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen fourneert als hoofdsponsor van de Irispenning het prijzengeld.
• De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich voor een periode van vijf jaar als sponsor aan de nieuwe prijs verbonden.

    

 

Praktische informatie
• In aanmerking komen instellingen, personen of projecten in Nederland die tenminste vijf jaar lang op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek.
• Kandidaten moeten zich ruimschoots bewezen hebben, door meerdere malen (of langere tijd achtereen) iets vernieuwends te hebben gedaan op het gebied van wetenschapscommunicatie, of een nieuw onderwerp op de kaart te hebben gezet.
• Het strekt tot aanbeveling wanneer de aanbevolen kandidaat (de persoon, de instelling of het project) een aantoonbare aanjaagfunctie heeft in het maatschappelijk debat.
• Eenmalige prestaties, zoals een boek, een film, een voorstelling of een televisieuitzending, komen niet in aanmerking voor de prijs.

De aanbevelingen, te richten aan de jurysecretaris van de Irispenning, Roderick Hageman, r.hageman@verstegenstigter.nl, worden ingewacht vóór 14 juni 2019.

Zie tevens de website van de Avond van Wetenschap en Maatschappij.

Vragen? Neem contact op met het jurysecretariaat:
Roderick Hageman
Jurysecretaris Irispenning
Verstegen & Stigter culturele projecten
Uiterdijk 66
4011 EW Zoelen
t: 06 15 35 26 62
e: r.hageman@verstegenstigter.nl
www.verstegenstigter.nl
www.avondwenm.nl