De inschrijving voor de editie 2018 is geopend! Sluitingsdatum voor inzendingen is 15 september 2018. 

Er zijn vier prijzen van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De BRINKHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2017 of 2018 (uiterlijk 31 augustus 2018) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Scripties kunnen digitaal worden ingediend via de website internetscriptieprijzen door docenten/scriptiebegeleiders of door de student zelf.

Over de initiatiefnemers:

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google's innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.


De prijzen worden in 2018 voor de derde keer beschikbaar gesteld zijn een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL.