A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 1.774 1 2 3 88 89
C.C.H. (Christiaan) van der Aa 1752 − 1793(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: exegese Functie: Luthers predikant te Haarlem, eerste secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Drs. O.L. (Otto) van der Aa 1955 − 1988(†) als Directeur Functie: adviseur Stichting Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage Historisch Lid
G. van der Aa 1919 - 1936(†) als Directeur Functie: consul-generaal van België Historisch Lid
Dr. C.J.K. (Cornelis) van Aalst 1912 - 1939(†) als Directeur Functie: bankier, president van de Nederlandsche Handelmaatschappij Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Johannes) Aberson 1926 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar landbouwchemie en besmettingsleer Wageningen Universiteit, eerste Rector Magnificus van Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1929
Historisch Lid
J. (John) Adams 1805 − 1826(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: tweede president van de Verenigde Staten Historisch Lid
Zijne Ex. M. (Meneitciero) Adatci 1933 - 1934(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Japans rechtsgeleerde, president Permanent Hof van Internationale Justitie Historisch Lid
Dr. H. (Henricus) Aeneae 1781 − 1810(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: lector in de fysica aan Felix Meritis Verrichte activiteiten:vergezelde Van Swinden naar Parijs om in internationaal verband te spreken over de invoering van het metrieke stelsel. Historisch Lid
Prof. dr. L.J.R. (Louis) Agassiz 1853 - 1873(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie en geologie aan Harvard University Historisch Lid
Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly 1949 − 1967(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. G.B. (George) Airy 1878 - 1892(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: wiskundige en astronoom, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Cambridge en directeur van de Sterrewacht aldaar Historisch Lid
Prof. dr. B.P.F. (Bernard) Al 1985 − 2015(†) als Lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: directeur Wolters-Kluwer Nederland B.V., hoogleraar Franse taalkunde Vrije Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1985
Historisch Lid
Mr. J.J.C. (Joop) Alberdingk Thijm 1972 - 2017(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Wolters Kluwer N.V. Historisch Lid
C. (Cornelis) Alewijn 1835 - 1839(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Na een gedegen technisch-wiskundige opleiding en een militaire carrière, Commissaris van Publieke Werken te Amsterdam. Een schilderij van hem, zijn vrouw en kinderen is te zien in het Amsterdam Museum Historisch Lid
Prof. J.N.S. (Johannes) Allamand 1753 − 1787(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Leiden Historisch Lid
Prof. dr. C. (Christiaan) Allardi 1805 - 1822(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie, botanie, pathologie en praktische geneeskunde te Franeker Historisch Lid
H. (Henri) van Alphen 1920 - 1966(†) als Directeur Functie: burgemeester van Zandvoort Historisch Lid
Prof. dr. E.H. (Emile) Amagat 1897 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, bekend van zijn onderzoek van gassen onder hoge druk Historisch Lid
Prof. dr. A. (Abraham) des Amorie van der Hoeven 1851 - 1855(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar aan het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam Historisch Lid
Jhr. W. (Willem) van Andringa de Kempenaer 1943-2000(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 1968 tot 1977 Historisch Lid
Displaying 1–20 of 1.774 1 2 3 88 89