A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.961–1.980 of 2.083  1 2 97 98 99 100 101 104 105
Jhr. S.G. (Steven) van Weede 1959 − 1989(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, directeur N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij Historisch Lid
P. (Pieter) van de Weert 1795 - 1795(†) als Directeur Functie: eerste secretaris van de hoge Indische regering, in dienst van de VOC Historisch Lid
Dr. J. (Johannes) Wegeri 1793 - ?(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: gereformeerd predikant te Beverwijk Historisch Lid
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. (Jacob) von Weiler 1960 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar radiotechniek Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. dr. P.E. (Pierre-Ernest) Weiss 1920 - 1940(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica en directeur van het Institut de Physique te Straatsburg. Pionier van de leer van het magnetisme. Historisch Lid
Prof. mr. A. (Andreas) Weiss 1752 − 1792(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Hoogleraar staatsrecht te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Trok veel buitenlandse studenten. Onderwijzer van de minderjarige Prins van Oranje, de latere stadhouder Willem V.
Historisch Lid
Baron L.P.A. (Louis) de Wellens 1822 - 1846(†) als Directeur Functie: burgemeester van Brussel, benoemd door koning Willem I Historisch Lid
Prof. dr. A.J. (Arent Jan) Wensinck 1936 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Semitische talen Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. F.W. (Frits) Went 1954 - 1990(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan CalTech, Pasadena, USA Historisch Lid
Prof. dr. F.A.F.C. (Friedrich) Went 1902 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie en farmacologie Universiteit Utrecht, voorzitter KNAW Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1920, 1923, 1926, 1928 en 1934
Historisch Lid
Prof. dr. J.J. (Jan) Went 1956 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur N.V. K.E.M.A., hoogleraar fysica der kernreactoren Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1972 en !978
Historisch Lid
Prof. dr. A.G. (Abraham Gottlob) Werner 1803 - 1817(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar mineralogie te Freiberg in Saksen Historisch Lid
Mr. B.P. (Benjamin Petrus) van Wesele Scholten 1803 - 1829(†) als Directeur Functie: raad en pensionaris van Delft, raadsheer bij het Hooggerechtshof, curator van Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. H.L. (Henk) Wesseling 1992 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene geschiedenis Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury D.J. Veegens Prijs 1994, 2002
Historisch Lid
Prof. dr. J. (Johanna) Westerdijk 1928 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar fytopathologie Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, directeur Centraal Bureau voor Schimmelcultures, eerste vrouwelijk lid van de Hollandsche Maatschappij Verrichte activiteiten:Lid jury Langerhuizen Bate 1940 en 1946 Historisch Lid
Dr. G.F. (Gerardus Frederik) Westerman 1868 − 1890(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Een der oprichters en eerste officiële directeur van Artis. Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave medaille voor dierkunde in 1880
Historisch Lid
Dr. C.W.J. Westerman 1909 - 1925(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chirurg te Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. V. (Victor) Westhoff 1972 − 2001(†) als Lid Functie: hoogleraar plantkunde (geobotanie) Radboud Universiteit Nijmegen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1982
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Historisch Lid
Jhr. mr. N.J. (Nico) Westpalm van Hoorn van Burgh 1963 - 1999(†) als Directeur Functie: vicevoorzitter Raad van Bestuur Nationale Nederlanden N.V. Historisch Lid
J.J. (Jarig Jans) Westra 1795 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem Historisch Lid
Displaying 1.961–1.980 of 2.083  1 2 97 98 99 100 101 104 105