A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.921–1.940 of 2.006  1 2 95 96 97 98 99 100 101
J.H. (Jan Hendrik) Wiegerman 1795 - 1800(†) als Directeur Functie: in dienst bij de VOC, buitengewoon raad van Nederlands-Indië, overleden te Batavia Historisch Lid
Prof. mr. K. (Klaas) Wiersma 1969 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar burgerlijk en notarieel recht Universiteit Leiden, staatssecretaris van Justitie, raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Staatsraad i.b.d. Historisch Lid
A.H. (Albertus Henricus) Wiese 1802 - 1808(†) als Directeur Functie: gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Historisch Lid
Prof. dr. A.J. (Albert Johan) Wiggers 1971 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen, Fysische Geografie Richting: Bèta Functie: algemeen directeur Rijksinstituut voor Natuurbeheer, hoogleraar fysische geografie en quartaire geodesie Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1985
  • Lid jury Akzo Prijs 1981 en 1982
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1974
Historisch Lid
Jhr. C.H.A. (Carel) van der Wijck 1903 - 1914(†) als Directeur Functie: gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, lid Eerste Kamer Historisch Lid
Jhr. mr. H.C. (Herman) van der Wijck 1925 − 1951(†) als Directeur Functie: directeur van Cultuurondernemingen Historisch Lid
Mr. C.R.C. (Cornelis) Wijckerheld Bisdom 1955 - 1995(†) als Directeur Functie: Partner advocatenkantoor De Brauw te 's-Gravenhage, commissaris bij vele multinationals en De Nederlandsche Bank Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1978: Ontwikkelingen in de advocatuur
Historisch Lid
Mr. D.R. (Dirk Rudolph) Wijckerheld Bisdom 1804 - 1814(†) als Directeur Functie: maire van Leiden, lid van de Vergadering van Notabelen namens het departement Monden van de Maas Historisch Lid
Prof. dr. J.W. (Jan Willem) van Wijhe 1902 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid commissie subsidie antropologie 1908
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1931
Historisch Lid
H. (Henricus) van Wijn 1803 - 1831(†) als Directeur Functie: Letterkundige, oudheidkundige, geschiedkundige en dichter. Archivaris van de Bataafse Republiek Historisch Lid
Prof. dr. S.J. (Samuel Johannes) van de Wijnpersse 1809 - 1842(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: buitengewoon hoogleraar wijsbegeerte te Leiden (als hulp voor zijn zieke vader), later gewoon hoogleraar redeneerkunde, bovennatuurkunde en zedekunde aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. D. (Dionysius) van de Wijnpersse 1769 − 1808(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar Wijsbegeerte, Wiskunde en Sterrenkunde te Leiden. Ging op 81-jarige leeftijd met emeritaat. Historisch Lid
Prof. dr. H.P. (Hendrik) Wijsman 1905 - 1916(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de leer der voedings- en genotmiddelen en artsenijbereidkunde, eerst aan de Universiteit Leiden, later aan de Universiteit Utrecht; ook secretaris van het Koloniaal Instituut, het latere Tropeninstituut, te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. H.I. (Heinrich) von Wild 1882 - 1902(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: Zwitsers meteoroloog en fysicus, introduceerde een meteorologisch systeem in geheel Rusland, hoogleraar te Bern, later te St. Petersburg, trad in Russische staatsdienst. Ook bekend als H. Wild Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) de Wilde 1975 − 1983(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar dierkundig deel plantenziektenkunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1979
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !977
Historisch Lid
A. (Andries) de Wilde 1818 - 1865(†) als Directeur Functie: opzichter over de koffieteelt in Nederlands-Indië Historisch Lid
Prof. dr. C.L. (Carl Ludwig) Willdenow 1810 - 1812(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurlijke historie en botanie te Berlijn Historisch Lid
J.A. (Jan) Wilkens 1912 - 1930(†) als Directeur Functie: notaris te Haarlem, gemeenteraadslid aldaar Historisch Lid
Prof. dr. J. (Josiah) Willard Gibbs 1886 - 1903(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde, natuurkunde en chemie aan Yale University Historisch Lid
Z.M. Willem III Koning der Nederlanden 1849 - 1890(†) als Directeur Functie: protector van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Displaying 1.921–1.940 of 2.006  1 2 95 96 97 98 99 100 101