A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.901–1.920 of 2.175  1 2 94 95 96 97 98 108 109
H. (Hugo) Tutein Nolthenius 1917 - 1944(†) als Directeur Functie: directeur van de Oliefabrieken Calvé Delft Historisch Lid
Mr. M. (Map) Tydeman 1903 - 1916(†) als Directeur Functie: lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
G.F. (Gustaaf Frederik) Tydeman 1909 - 1939(†) als Lid Functie: bekwaam marineofficier met een grote wetenschappelijke aanleg, viceadmiraal Verrichte activiteiten:Haarlemse Voordracht 1911: Het zweven der vogels Historisch Lid
Prof. mr. H.W. (Hendrik Willem) Tydeman 1812 - 1863(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechten te Franeker, na de opheffing van de Universiteit in 1812, hoogleraar rechten te Leiden Historisch Lid
Prof. mr. M. (Meinard) Tydeman 1777 − 1825(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: rechtsgeleerde, filosoof en letterkundige, hoogleraar te Utrecht en te Leiden, tevens bibliothecaris te Leiden. Historisch Lid
Prof. dr. J. (John) Tyndall 1852 - 1893(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Brits fysicus, bekend door diamagnetisme en infraroodstraling, hoogleraar aan The Royal Institution te Londen Historisch Lid
Prof. dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck 1970 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene taalwetenschap en Javaanse taal- en letterkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1980: Het wonder van de natuurlijke taal
Historisch Lid
Prof. dr. J.A. (Jacobus Albertus) Uilkens 1805 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Ulrum in de provincie Groningen, leerde boeren in Groningen nieuwe zaaimethoden voor hun landbouw en bracht hen tevens enige beschaving bij, later eerste hoogleraar landhuishoudkunde te Groningen, fysico-theoloog Historisch Lid
J.A. (Jacob Abraham) Uitenhage de Mist 1802 − 1823(†) als Directeur Functie: advocaat en stadssecretaris van Kampen, lid van de Eerste Nationale Vergadering, bekleedde diverse bestuursfuncties onder Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem I. Historisch Lid
Prof. dr. J.H.F. (Jan) Umbgrove 1944 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1948: Symphony der aarde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1949
Historisch Lid
Prof. dr. G. (Georges) Urbain 1932 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Sorbonne Historisch Lid
Ch. J. (Charles Joseph) hertog van Ursel 1816 - 1860(†) als Directeur Functie: Brusselse Oranjegezinde magistraat, minister van Waterstaat en Publieke werken onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW Historisch Lid
J.M.C. (Jacob Maurits Carel) baron van Utenhove van Heemstede 1808 - 1836(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: wis- en sterrenkundige, beheerder van de Utrechtse Sterrenwacht, lid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Staten vanUtrecht Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Pieter Johannes) Uylenbroek 1832 -1844(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Leiden. Verzorgde de uitgave van de brieven van C. Huygens. Opgevolgd door P.L. Rijke in de natuurkunde en F. Kaiser in de sterrenkunde Historisch Lid
Prof. dr. L.C. (Lodewijk Caspar) Valckenaer 1755 - 1785(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Grieks te Franeker, later hoogleraar Grieks en vaderlandse geschiedenis te Leiden Historisch Lid
Prof. mr. J. (Johan) Valckenaer 1809 - 1821(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Nederlands jurist, patriot en diplomaat, was korte tijd hoogleraar te Leiden, lid van de KNAW Historisch Lid
A. Valenciennes 1856 - 1864(†) als Buitenlands lid Historisch Lid
A. van der Valk 1918 - 1919(†) als Directeur Historisch Lid
Jhr. mr. C.C. (Cornelis Constantijn) van Valkenburg 1955 − 1984(†) als Directeur Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: voorzitter van de Hollandsche Maatschappij, erelid, voorzitter Hoge Raad van Adel, lid raad van bestuur Hudig-Langeveldt Groep B.V. Historisch Lid
Jhr. R.A. van Valkenburg 1966 − 1970(†) als Directeur Functie: kinderarts Historisch Lid
Displaying 1.901–1.920 of 2.175  1 2 94 95 96 97 98 108 109