A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.801–1.820 of 1.843  1 2 89 90 91 92 93
Prof. jhr. dr. P.J. (Pieter Johan) van Winter 1944 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1954: De Zeven Provinciën
Historisch Lid
P. (Pieter) van Winter Nic. Simonsz. 1803 - 1807(†) als Directeur Functie: bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie Historisch Lid
S.I. (Samuel Iperuszoon) Wiselius 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Vooraanstaand patriot. Ook dichter en geschiedkundige. Politiecommissaris van Amsterdam. Historisch Lid
Ir. C. (Cor) Wit 1985 - 2012(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT Historisch Lid
Prof. dr. J.H.W. (Hans) de Wit 1998 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie Technische Universiteit Delft, directeur Research and Development van Hoogovens (later Corus)  innovation consultant Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen Werktuigbouwkunde en materiaalkunde 2004-2009, 2016
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1999
Historisch Lid
Prof. dr. ir. C.T. (Kees) de Wit 1974 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: wetenschappelijk hoofdambtenaar Instituut Biologisch en Scheikundig Onderzoek Landbouwgewassen, buitengewoon hoogleraar theoretische teeltkunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1986
Historisch Lid
J. (Jonas) Witsen 1755 - 1767(†) als Directeur Functie: Kunstverzamelaar, schilder. tekenaar, etser. Burgemeester van Amsterdam. Telg uit een beroemd Amsterdams geslacht. Historisch Lid
Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland 1964 − 1971(†) als Directeur Functie: directeur van Heineken's Bierbrouwerij Historisch Lid
Dr. D.A. (Dirk Arnold) Wittop Koning 1960 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Farmacie, Geschiedenis Functie: privaatdocent geschiedenis van de farmacie Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. M.W. (Martinus Willem) Woerdeman 1940 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1948
Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Wöhler 1863 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. P. (Piet) de Wolff 1972 - 2000(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskundige economie, econometrie en wiskundige statistiek Universiteit van Amsterdam, directeur Centraal Plan Bureau Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1975
Historisch Lid
R. (Reinnhard) Woltman 1792 - 1837(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: waterbouwkundig ingenieur, directeur van de hydrolische werken te Hamburg Historisch Lid
Dr. ir. H. (Hendrik) Wortman 1919 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: directeur-generaal van de Zuiderzeewerken Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1921: De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee
Historisch Lid
Prof. dr. W. (Willem) van der Woude 1933 − 1974(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde en theoretische mechanica Universiteit Leiden, Rector Magnificus in de oorlogsjaren Historisch Lid
Prof. mr. G. (Gerard) Wttwaall van Wickenburgh 1824 - 1839(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar landhuishoudkunde aan de Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1827 tot 1828; achternaam wordt ook gespeld als Wttwaal of Wttwael Historisch Lid
Prof. dr. C-A. (Charles-Adolphe) Würtz 1872 - 1884(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Frans chemicus, hoogleraar organische chemie aan de Sorbonne, leerling van Jean-Baptiste Dumas Historisch Lid
Prof. dr. F. (Ferdinand) Wurzer 1803 - 1844(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde en chemie te Bonn, later hoogleraar geneeskunde en chemie te Marburg Historisch Lid
J.R. Wüste 1881 - 1916(†) als Directeur Functie: tabakshandelaar te Amsterdam, lid van de gemeenteraad van Amsterdam Historisch Lid
Mr. H. (Hendrik) van Wyn 1803 -1831(†) als Directeur Functie: historicus, oudheidkundige en dichter, medeoprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, archivaris van de Bataafse Republiek Historisch Lid
Displaying 1.801–1.820 of 1.843  1 2 89 90 91 92 93