A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.801–1.820 of 2.176  1 2 89 90 91 92 93 108 109
Mr. R.J. (Robert Jan) Stuart 1973 - 1993(†) als Directeur Functie: notaris te Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. B. (Bernhard) Studer 1852 - 1887(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie en mineralogie te Bern Historisch Lid
Jhr. F.V.H.A. (François) Ridder de Stuers 1853 - 1881(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal, adjudant-generaal des Konings Historisch Lid
Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling 1991 - 2017(†) als Directeur Functie: president Algemene Rekenkamer, staatssecretaris Binnenlandse Zaken Historisch Lid
Mr. J. (Jan) baron van Styrum 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem, lid van het Wetgevend Lichaam van het Bataafs Gemenebest Historisch Lid
Mr. F.W. (Floris Willem) baron van Styrum 1835 - 1873(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1867 tot 1873, president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
Prof. dr. B.F. (Bernardus Franciscus) Suerman 1839 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, Na de opheffing van deze universiteit hoogleraar te Utrecht Historisch Lid
Mr. W. (Willem) Suermondt Lzn. 1925 - 1945(†) als Directeur Functie: Indisch zakenman Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Suess 1861 - 1914(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Oostenrijks geoloog, hoogleraar te Wenen Historisch Lid
Prof. dr. G.C.B. (Gerard) Suringar 1833 - 1874(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar farmacognosie en farrmacodynamiek aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. W.F.R. (Willem Frederik Reinier) Suringar 1862 − 1898(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Leiden, directeur van de Hortus Botanicus en het Rijksherbarium te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Historisch Lid
G.F. (Georg Frederik) baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1843 - 1868(†) als Directeur Functie: kamerheer des Konings, lid van de Provinciale Staten van Friesland Historisch Lid
E.P. (Everard Pieter) Swagerman 1776 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: chirurgijn te Amsterdam Historisch Lid
A.C. (Abraham Coenraad) Swaving 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Haarlem, lid van het genootschap Democriet Historisch Lid
Mr. I. (Isaac) Sweers 1761 - 1777(†) als Directeur Functie: hoofdschout van Amsterdam, bewindhebber van de V.O.C Historisch Lid
Prof. dr. N.H. (Nico) Swellengrebel 1946 − 1970(†) als Lid Vakgebied: Biologie, Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de kennis van de dierlijke parasitismen van de mens in Indonesië aan de Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Historisch Lid
G. (Gerard) van Swieten 1761 − 1772(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: trouwe leerling van Boerhaave, zijn ‘secretaris’. Arts en apotheker, lijfarts van Maria Theresia van Oostenrijk Historisch Lid
Prof. dr. C.A. van Swigchem 1975 - 2010(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1990
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1987
Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jean Henri) van Swinden 1769 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Fysica, Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Amsterdam, eerste voorzitter van de KNAW (Koninklijk Instituut). Bekend vanwege invoering van het metrieke stelsel. Historisch Lid
Prof. dr. Th. (Theodorus) van Swinderen 1809 - 1851(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurlijke historie aan de Rijksuniversiteit  Groningen Historisch Lid
Displaying 1.801–1.820 of 2.176  1 2 89 90 91 92 93 108 109