A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.781–1.800 of 2.176  1 2 88 89 90 91 92 108 109
Dr. ir. C.F. (Coen) Stork 1926 - 1934(†) als Directeur Functie: directeur Machinefabriek Gebr. Stork Historisch Lid
D.J. (Duco Johannes) Storm Buysing 1861 - 1870(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: waterstaatkundige, docent waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, lid van de Raad van State Historisch Lid
Mr. A.W. (Anne Willem) Straalman 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: dijkgraaf van stad en graafschap Culemborg, lid van de Vergadering van Notabelen namens het departement Zuiderzee Historisch Lid
H. (Hendrik) van Stralen 1805 − 1822(†) als Directeur Functie: ‘Minister van Binnenlandse Zaken’ in de regering van R.J. Schimmelpenninck. Oranjegezind. Historisch Lid
Mr. H. (Hein) van Stralen 1805 - 1822(†) als Directeur Functie: Secretaris  van Staat van de Binnenlandse Zaken onder Schimmelpenninck, vanaf 1805: minister, lid van het Wetgevend Lichaam, lid van de Staten Generaal, lid van de Eerste Kamer Historisch Lid
A. van Stralen 1866 - 1890(†) als Directeur Functie: lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Strasburger 1886 - 1912(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie te Bonn Historisch Lid
Jhr. dr. R.J. (René Jean) Stratenus 1968 - 1992(†) als Directeur Functie: voorzitter Raad van Bestuur Stevin Groep N.V. Historisch Lid
Mr. A.A. (Adam Anthony) Stratenus 1826 - 1836(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, administrateur voor de Nationale Nijverheid, lid KNAW Historisch Lid
Prof. dr. S. (Sibrandus) Stratingh Ez. 1823 − 1841(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Groningen. Uitvinder van een stoomwagen en de elektrische motorboot. Historisch Lid
Dr. M. (Manuel) Straub 1958 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chef-patholoog van het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam Historisch Lid
Jhr. ir. H. Strick van Linschoten 1937 - 1945(†) als Directeur Functie: secretaris van Curatoren van de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Stromeyer 1817 - 1835(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Göttingen Historisch Lid
C.W. (Carel Willem) Stronck 1816 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: theoloog, predikant, onder andere te Dordrecht. Historisch Lid
Prof. dr. J.W. (John William) Strutt 1895 - 1919(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan het Royal Instituut te Londen, Nobelprijswinnaar in 1904 voor onderzoek naar de dichtheid van gassen en de ontdekking van het gas argon. Deze persoon is ook bekend onder de naam Lord Rayleigh. Historisch Lid
O.W. (Otto Wilhelm) von Struve 1875 - 1905(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Russisch astronoom, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg, lid van de Russische Academie van Wetenschappen Historisch Lid
F.G.W. (Friedrich Georg Wilhelm) von Struve 1832 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Duits-Russisch astronoom en geodeet, ontdekker van dubbelsterren, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg Historisch Lid
N. (Nicolaus) Struyck 1755 - 1769(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige te Amsterdam, hield zich vooral bezig met de wiskunde van levensverzekeringen en lijfrenten Historisch Lid
J.C. Stuart 1956 − 1988(†) als Directeur Functie: notaris Historisch Lid
M. (Martinus) Stuart 1808 − 1826(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Amsterdam, groot kanselredenaar. Ook geschiedkundige. Door koning Willem I benoemd tot geschiedschrijver des vaderlands Historisch Lid
Displaying 1.781–1.800 of 2.176  1 2 88 89 90 91 92 108 109