A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.761–1.780 of 2.006  1 2 87 88 89 90 91 100 101
Prof. dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck 1970 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene taalwetenschap en Javaanse taal- en letterkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1980: Het wonder van de natuurlijke taal
Historisch Lid
Prof. dr. J.A. (Jacobus Albertus) Uilkens 1805 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Ulrum in de provincie Groningen, leerde boeren in Groningen nieuwe zaaimethoden voor hun landbouw en bracht hen tevens enige beschaving bij, later eerste hoogleraar landhuishoudkunde te Groningen, fysico-theoloog Historisch Lid
J.A. (Jacob Abraham) Uitenhage de Mist 1802 − 1823(†) als Directeur Functie: advocaat en stadssecretaris van Kampen, lid van de Eerste Nationale Vergadering, bekleedde diverse bestuursfuncties onder Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem I. Historisch Lid
Prof. dr. J.H.F. (Jan) Umbgrove 1944 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1948: Symphony der aarde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1949
Historisch Lid
Prof. dr. G. (Georges) Urbain 1932 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Sorbonne Historisch Lid
Ch. J. (Charles Joseph) hertog van Ursel 1816 - 1860(†) als Directeur Functie: Brusselse Oranjegezinde magistraat, minister van Waterstaat en Publieke werken onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Pieter Johannes) Uylenbroek 1832 -1844(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Leiden. Verzorgde de uitgave van de brieven van C. Huygens. Opgevolgd door P.L. Rijke in de natuurkunde en F. Kaiser in de sterrenkunde Historisch Lid
Prof. mr. J. (Johan) Valckenaer 1809 - 1821(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Nederlands jurist, patriot en diplomaat, was korte tijd hoogleraar te Leiden, lid van de KNAW Historisch Lid
A. Valenciennes 1856 - 1864(†) als Buitenlands lid Historisch Lid
A. van der Valk 1918 - 1919(†) als Directeur Historisch Lid
Jhr. mr. C.C. (Cornelis Constantijn) van Valkenburg 1955 − 1984(†) als Directeur Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: voorzitter van de Hollandsche Maatschappij, erelid, voorzitter Hoge Raad van Adel, lid raad van bestuur Hudig-Langeveldt Groep B.V. Historisch Lid
Jhr. R.A. van Valkenburg 1966 − 1970(†) als Directeur Functie: kinderarts Historisch Lid
Mr. A.D. (Fred) Vas Nunes 1970 − 2008(†) als Directeur Functie: ambassaderaad, directeur Shell Nederland N.V. Historisch Lid
Prof. dr. J.P.E. (Jean Pierre Étienne) Vaucher 1817 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kerkgeschiedenis te Genève, gaf ook colleges botanie Historisch Lid
J. (John) Vaughan 1805 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: wijnhandelaar en medicus, penningmeester en bibliothecaris van de Philosophical Society te Philadelphia Historisch Lid
Jhr. P.J. (Peter) Vegelin van Claerbergen 1903 - 1918(†) als Directeur Functie: directeur van het Kabinet van H.M. de Koningin Historisch Lid
J. (Johannes) Veirac 1790 - 1795(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, schepen van Schieland, prijswinnaar Historisch Lid
Mr. drs. M.J. (Marie-José) Velenturf 2006 - 2011(†) als Directeur Functie: senior vicepresident Talent & Staffing CHRM Philips International Historisch Lid
E.A. (Eduard) Veltman 1939 - 1964(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Vermeer & Co Historisch Lid
Dr. E. (Elisa) van de Ven 1877 - 1909(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur van de HBS te Haarlem, conservator van het Fysisch Kabinet van Teylers Stichting Historisch Lid
Displaying 1.761–1.780 of 2.006  1 2 87 88 89 90 91 100 101