A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.741–1.760 of 2.001  1 2 86 87 88 89 90 100 101
Prof. dr. F. (Félix) Tisserand 1896 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Frans astronoom, hoogleraar aan de Sorbonne te Parijs Historisch Lid
Mr. I. (Isaac) Titsingh 1795 - 1812(†) als Directeur Functie: Hoge ambtenaar van de VOC, met lang verblijf in Japan, buitengewoon raad van Nederlands-Indië Historisch Lid
Prof. dr. G. (Giusppe) Toaldo 1782 - 1797(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: abt, hoogleraar astronomie te Padua Historisch Lid
Prof. dr. H. (Herman) Tollius 1779 − 1822(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: opvolger van Petrus Burmannus Secundus te Amsterdam, later hoogleraar Grieks en Latijn te Leiden leermeester van de drie kinderen van stadhouder Willem V. Historisch Lid
J.L. (Jan Lucas) van der Tooren 1783 - 1818(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: notaris en procureur te Alkmaar Historisch Lid
Mr. M. van Toulon van der Koog 1924 - 1941(†) als Directeur Functie: administrateur van de Bond van Bloembollen Handelaren Historisch Lid
Dr. M. (Melchior) Treub 1902 - 1910(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Historisch Lid
Dr. ir. Th.P. (Theo) Tromp 1970 − 1984(†) als Directeur Functie: vice-voorzitter raad van bestuur N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, minister van Waterstaat en Wederopbouw Historisch Lid
Prof. dr. G.L.E. (Gerard) Turner 1976 - 2011(†) als Buitenlands Lid Vakgebied: Geschiedenis Natuurwetenschappen Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen London University Historisch Lid
H. (Hugo) Tutein Nolthenius 1917 - 1944(†) als Directeur Functie: directeur van de Oliefabrieken Calvé Delft Historisch Lid
G.F. (Gustaaf Frederik) Tydeman 1909 - 1939(†) als Lid Functie: bekwaam marineofficier met een grote wetenschappelijke aanleg, viceadmiraal Verrichte activiteiten:Haarlemse Voordracht 1911: Het zweven der vogels Historisch Lid
Mr. M. (Map) Tydeman 1903 - 1916(†) als Directeur Functie: lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
Prof. mr. H.W. (Hendrik Willem) Tydeman 1812 - 1863(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechten te Franeker, na de opheffing van de Universiteit in 1812, hoogleraar rechten te Leiden Historisch Lid
Prof. mr. M. (Meinard) Tydeman 1777 − 1825(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: rechtsgeleerde, filosoof en letterkundige, hoogleraar te Utrecht en te Leiden, tevens bibliothecaris te Leiden. Historisch Lid
Prof. dr. J. (John) Tyndall 1852 - 1893(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Brits fysicus, bekend door diamagnetisme en infraroodstraling, hoogleraar aan The Royal Institution te Londen Historisch Lid
Prof. dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck 1970 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene taalwetenschap en Javaanse taal- en letterkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1980: Het wonder van de natuurlijke taal
Historisch Lid
Prof. dr. J.A. (Jacobus Albertus) Uilkens 1805 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Ulrum in de provincie Groningen, leerde boeren in Groningen nieuwe zaaimethoden voor hun landbouw en bracht hen tevens enige beschaving bij, later eerste hoogleraar landhuishoudkunde te Groningen, fysico-theoloog Historisch Lid
J.A. (Jacob Abraham) Uitenhage de Mist 1802 − 1823(†) als Directeur Functie: advocaat en stadssecretaris van Kampen, lid van de Eerste Nationale Vergadering, bekleedde diverse bestuursfuncties onder Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem I. Historisch Lid
Prof. dr. J.H.F. (Jan) Umbgrove 1944 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1948: Symphony der aarde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1949
Historisch Lid
Prof. dr. G. (Georges) Urbain 1932 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Sorbonne Historisch Lid
Displaying 1.741–1.760 of 2.001  1 2 86 87 88 89 90 100 101