A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.701–1.720 of 2.176  1 2 84 85 86 87 88 108 109
Jhr. mr. G.Chr. (Gijsbert) Six 1975 - 2011(†) als Directeur Functie: directeur kantoor Hilversum ABN N.V. Historisch Lid
Jhr. P.J. (Pieter Jacob) Six 1950 − 1986(†) als Directeur Functie: reserve-kolonel der Huzaren Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Six van Hillegom 1922 − 1926(†) als Lid Vakgebied: Archeologie, Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Archeoloog en kunsthistoricus. Hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, als opvolger van Allard Pierson. Historisch Lid
Jhr. J. (Jan) Six van Hillegom 1938 − 1961(†) als Directeur Functie: lid Raad van Bestuur Amstelbrouwerij Historisch Lid
Mr. C.Ch. (Cornelis Charles) Six van Oterleek 1806 - 1833(†) als Directeur Functie: minister van Financiën onder koning Willem I Historisch Lid
Mr. W. (Willem) Six van Oterleek 1805 - 1811(†) als Directeur Functie: lid van de Staatsraad Historisch Lid
Jhr. ir. G.C. (Gijsbert Christiaan) Six van Wimmenum 1940 − 1975(†) als Directeur Functie: architect Historisch Lid
M. (Martinus) Slabber 1767 - 1835(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: amateur-zoöloog, eerst wonende te Middelburg, daarna te Goes. Hij beschreef en verzamelde vooral zeedieren en vogels. Later was hij ook burgemeester van Goes. Hij is 94 jaar geworden Historisch Lid
Prof. dr. E.C. (Edward) Slater 1970 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologische scheikunde Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Ir. J.J. (Jan) Slechte 1993 - 2017(†) als Directeur Functie: president-directeur Shell Nederland B.V. Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1998: Economie en ecologie.
Historisch Lid
Mr. J.P.H. van der Sleyden 1855 - ?(†) als Directeur Functie: belastingambtenaar Historisch Lid
Mr. A. (Anthonis) Slicher !752 - 1794(†) als Directeur Functie: schepen van de stad Haarlem, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Prof. dr. E. van Slogteren 1942 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Biologie, Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar plantenziektekunde Wageningen Universiteit, directeur Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1946, 1953 en 1960
  • Haarlemse Voordracht 1956: Plantendokter
Historisch Lid
Prof. dr. C. Ph. (Carel Philip) Sluiter 1910 - 1933(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921, 1926 en 1931
Historisch Lid
Prof. mr. J.O. (Jan Otto) Sluiter 1809 - 1815(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en Griekse taal te Deventer, correspondent van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. J.K. (Judith) Sluiter MBA 2016 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar medische selectie en begeleiding van werknemers AMC/Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. N. (Nicolaus) Smallenburg 1810 − 1836(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: rechtsgeleerde, hoogleraar te Franeker en Leiden, als opvolger van zijn leermeester Voorda die was geschorst. Historisch Lid
Prof. mr. J. Th. (Tom) de Smidt 1972 - 2013(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar oud-vaderlands recht Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1989
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1984
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1982
Historisch Lid
P. (Pieter) Smidt de Gelder 1955 - 1956(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen
Jhr. W.J. van Sminia 1957 − 1985(†) als Directeur Functie: lid Firma Hope & Co, en R. Mees & Zoonen Historisch Lid
Displaying 1.701–1.720 of 2.176  1 2 84 85 86 87 88 108 109