A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–100 of 2.129  1 2 3 4 5 6 7 106 107
Jhr. mr. L.A.R.J. (Lodewijk) de Beaufort 1993-1998(†) als Directeur Functie: hoofdofficier van Justitie te Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. L.F. (Lieven Ferdinand) de Beaufort 1934 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957 en 1964
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
Historisch Lid
Mr. J.F. (Joachim Ferdinand) de Beaufort van Duivendijke 1776 - 1807(†) als Directeur Functie: drost van IJsselstein Historisch Lid
Henk Becker sinds 1989 Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: Generatiesociologie. Functie: oud-hoogleraar sociologie i.h.b. methodologie van het sociaal onderzoek Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Veegens Prijs 1991
Historisch Lid
Prof. dr. A.H. (Henri) Becquerel 1901 - 1908(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, ontdekker van de radioactiviteit, Nobelprijs voor natuurkunde in 1903 samen met Pierre en Marie Curie Historisch Lid
Prof. dr. J.F. (Jan Frederik) van Beeck Calkoen 1799 - 1811(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en sterrenkunde te Leiden, in 1805 vertrokken naar Utrecht, een der eerste leden van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. M.A. (Martin) Beek 1957 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid, Letterkunde, Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde en Israëlitische oudheden Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1973: Uit het Hebreeuws in het Nederlands
Historisch Lid
Dr. A. (Albert) van Beek 1831 - 1856(†) als Lid Functie: muntmeester te Utrecht, lid van de KNAW Historisch Lid
Dr. A.A. (Anton) Beekman 1912 - 1947(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: directeur van de H.B.S. te 's-Gravenhage, nestor van de Nederlandse geografen, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen Historisch Lid
Frans Beelaerts van Blokland 1925 − 1956(†) als Directeur Functie: Minister van Staat, vice-president van de Raad van State Historisch Lid
Jhr. mr. M.A. (Matthias) Beelaerts van Blokland 1963 − 1990(†) als Directeur Functie: ambassadeur in Zambia, voorzitter Hoge Raad van Adel Historisch Lid
Jhr. mr. P.R. (Pieter) Beelaerts van Blokland 1969 − 1991(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, deken Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam Historisch Lid
Jhr. mr. G (Gerard) Beelaerts van Blokland 1972-1997(†) als Directeur Functie: plv. secretaris-generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, kamerheer van H.M. de Koningin Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1975: De praktijk in een geleide maatschappij
Historisch Lid
Jhr. F.W.A. (Frans) Beelaerts van Blokland 1966-2011(†) als Directeur Functie: chef kabinet Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, kamerheer Historisch Lid
H.H. Beels 1902 -1915(†) als Directeur Historisch Lid
M.A. (Marten Adriaan) Beels Heer van Heemstede 1833 - 1859(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. J.J.M. (Jan) Beenakker 1985-1998(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1985 tot 1991 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1988
Historisch Lid
Prof. ir. C. (Carel) de Beer 1964-2010(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar werktuigbouwkunde en bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1974 en 1983
Historisch Lid
Prof. dr. N. (Nicolaas) Beets 1884 - 1903(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: auteur, dichter, predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis te Utrecht, pseudoniem Hildebrand (van de Camera Obscura) Historisch Lid
Prof. dr. Th. H. (Theodor Heinrich) Behrens 1881 - 1905(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar mijnbouwkunde, geologie en mineralogie aan de Polytechnische School Delft Historisch Lid
Displaying 81–100 of 2.129  1 2 3 4 5 6 7 106 107