A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 1.774  1 2 3 4 88 89
C.H. van Ankum 1855 - 1888(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker te Groningen Verrichte activiteiten:
  • lid van de jury voor de toekenning van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Historisch Lid
D.F.J. (Francois) Arago 1832 - 1853(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, astronoom, landmeetkundige en politicus, lid (en later ook secretaris) van de Académie des Sciences Historisch Lid
Prof. dr. C.U. (Cornelis) Ariëns Kappers 1924 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, directeur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1931
Historisch Lid
Prof. dr. G.A. (Gerard Anne) van Arkel 1968 − 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Historisch Lid
Prof. dr. A.E. (Anton) van Arkel 1966 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Historisch Lid
Prof. dr. H. (Hermannus) Arntzenius 1815 - 1842(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Romeins recht, hedendaags recht en Nederlands publiek recht te Utrecht Historisch Lid
Mr. R.H. (Robert Hendrik) Arntzenius 1808 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: fiscaal jurist te Haarlem; actief lid van de vereniging Democriet Historisch Lid
Prof. dr. L. Aronstein 1898 - 1913(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. mr. F.M. (Frederik Mari) baron van Asbeck 1947 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis, Politicologie, Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar volkenrecht en de internationale politieke geschiedenis Universiteit Leiden Historisch Lid
Ir. J.B. (Johannes Bernardus) baron van Asbeck 1971 − 2010(†) als Directeur Functie: architect en stedebouwkundige Historisch Lid
Mr. H.J. baron van Asbeck 1968-2011(†) als Directeur Functie: directeur binnenlandse zaken van het Nederlandse Rode Kruis Historisch Lid
Jhr. mr. dr. L.H.K.C. (Lodewijk) van Asch van Wijck 1940 - 1971(†) als Directeur Functie: advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Historisch Lid
Prof. mr. C.J. (Cornelis Jacobus) van Assen 1819 - 1859(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat te 's-Gravenhage, hoogleraar Romeins en hedendaags recht aan de Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1830 tot 1831, secretaris van Z.K.H. Frederik, Prins der Nederlanden Historisch Lid
Mr. T.M.C. (Tobias) Asser 1908 -1913(†) als Directeur Functie: lid van de Raad van State, minister van Staat, Nobelprijs voor de vrede in 1911 vanwege de oprichting van het International Hof van Arbitrage Historisch Lid
Prof. dr. A.H.W. (Adriaan) Aten 1934 - 1950(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de analytische chemie aan de Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1935, 1941 en 1947
Historisch Lid
Prof. dr. A.J.G.F. (Arthur) von Auwers 1878 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar te Berlijn Historisch Lid
C. (Charles) Babbage 1839 - 1871(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Brits wiskundige, ontwerper van de eerste computer, Fellow van de Royal Society, lecturer aan The Royal Institution te Londen Historisch Lid
Mr. M.F.F.A. (Frits) de Nerée tot Babberich 1962-1996(†) als Directeur Functie: secretaris-generaal Europese Parlement, voorzitter Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren Historisch Lid
Jhr. mr. W.J. (Willem Jacob) Backer 1834 - 1851(†) als Directeur Functie: gemeentesecretaris van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. G.F.W. (George) Baehr 1872 - 1899(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde aan de Polytechnische School te Delft, lid KNAW Historisch Lid
Displaying 21–40 of 1.774  1 2 3 4 88 89