A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 2.141–2.160 of 2.179  1 2 106 107 108 109
Prof. dr. M.W. (Martinus Willem) Woerdeman 1940 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1948
Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Wöhler 1863 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. P. (Piet) de Wolff 1972 - 2000(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskundige economie, econometrie en wiskundige statistiek Universiteit van Amsterdam, directeur Centraal Plan Bureau Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1975
Historisch Lid
R. (Reinnhard) Woltman 1792 - 1837(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: waterbouwkundig ingenieur, directeur van de hydrolische werken te Hamburg Historisch Lid
Dr. ir. H. (Hendrik) Wortman 1919 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: directeur-generaal van de Zuiderzeewerken Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1921: De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee
Historisch Lid
Prof. dr. W. (Willem) van der Woude 1933 − 1974(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde en theoretische mechanica Universiteit Leiden, Rector Magnificus in de oorlogsjaren Historisch Lid
Prof. mr. G. (Gerard) Wttwaall van Wickenburgh 1824 - 1839(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar landhuishoudkunde aan de Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1827 tot 1828; achternaam wordt ook gespeld als Wttwaal of Wttwael Historisch Lid
F. (Frederick) baron van Wurmb 1779 - 1781(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Duits botanicus, koopman te Batavia Historisch Lid
Prof. dr. C-A. (Charles-Adolphe) Würtz 1872 - 1884(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Frans chemicus, hoogleraar organische chemie aan de Sorbonne, leerling van Jean-Baptiste Dumas Historisch Lid
Prof. dr. F. (Ferdinand) Wurzer 1803 - 1844(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde en chemie te Bonn, later hoogleraar geneeskunde en chemie te Marburg Historisch Lid
J.R. Wüste 1881 - 1916(†) als Directeur Functie: tabakshandelaar te Amsterdam, lid van de gemeenteraad van Amsterdam Historisch Lid
Dr. G.J. (Gerrit Jan) van Wy 1786 - 1810(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: stadschirurgijn van Amsterdam Historisch Lid
Mr. H. (Hendrik) van Wyn 1803 -1831(†) als Directeur Functie: historicus, oudheidkundige en dichter, medeoprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, archivaris van de Bataafse Republiek Historisch Lid
Prof. dr. D. (Daniël) Wyttenbach 1786 - 1820(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar klassieke talen aan de Leidse Universiteit. Tevens bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Historisch Lid
Prof. dr. D.G. (Douwe) Yntema 2007 - 2020(†) als Lid Vakgebied: Archeologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar mediterrane archeologie Vrije Universiteit Historisch Lid
Prof dr. A. (Annaeus) Ypey 1813 - 1837(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kerkgeschiedenis te Harderwijk. Na opheffing van deze universiteit, hoogleraar theologie te Groningen. Historisch Lid
Prof. dr. A. (Adolf) Ypey 1775 - 1820(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Franeker. Na opheffing van deze universiteit in 1812, hoogleraar te Leiden als opvolger van N. Paradijs Historisch Lid
Prof. dr. N. (Nicolaas) Ypey 1758 - 1785(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde en vestingbouw te Franeker Historisch Lid
W.H. (Wouter Hendrik) van Ysseldyk 1802 - 1817(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië Historisch Lid
Ir H.A. (Hendrik) van Ysselsteyn 1930 - 1941(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Historisch Lid
Displaying 2.141–2.160 of 2.179  1 2 106 107 108 109