A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 2.121–2.140 of 2.175  1 2 105 106 107 108 109
Prof. dr. E.B. (Edmund) Wilson 1920 - 1939(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie en genetica aan Columbia University New York Historisch Lid
Dr. P. (Paulus) de Wind 1761 - 1771(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Middelburg Historisch Lid
Prof. dr. C.H.Th. (Cornelis) Wind 1900 - 1911(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, bekend door zijn onderzoek van Röntgenstraling Historisch Lid
Prof. dr. C. (Cornelis) Winkler 1909 - 1941(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar psychiatrie en neurologie te Amsterdam en Utrecht. Hij was de eerste hoogleraar in Nederland op dit gecombineerde vakgebied. Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1913: De bouw van de hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
Historisch Lid
Dr. T.C. (Tiberius) Winkler 1864 - 1897(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: conservator van de palaeontologische verzameling van Teylers Stichting, chirurgijn en vroedmeester Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor dierkunde in 1880
Historisch Lid
Prof. dr. C. (Clemens) Winkler 1897 - 1904(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, ontdekker van het element germanium, hoogleraar te Dresden Historisch Lid
Jhr. C.G.J. von Winning 1941 − 1973(†) als Directeur Functie: arts Historisch Lid
Prof. jhr. dr. P.J. (Pieter Johan) van Winter 1944 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1954: De Zeven Provinciën
Historisch Lid
P. (Pieter) van Winter Nic. Simonsz. 1803 - 1807(†) als Directeur Functie: bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie Historisch Lid
S.I. (Samuel Iperuszoon) Wiselius 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Vooraanstaand patriot. Ook dichter en geschiedkundige. Politiecommissaris van Amsterdam. Historisch Lid
Prof. dr. ir. C.T. (Kees) de Wit 1974 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: wetenschappelijk hoofdambtenaar Instituut Biologisch en Scheikundig Onderzoek Landbouwgewassen, buitengewoon hoogleraar theoretische teeltkunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1986
Historisch Lid
Prof. dr. J.H.W. (Hans) de Wit 1998 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie Technische Universiteit Delft, directeur Research and Development van Hoogovens (later Corus)  innovation consultant Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen Werktuigbouwkunde en materiaalkunde 2004-2009, 2016
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1999
Historisch Lid
Ir. C. (Cor) Wit 1985 - 2012(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT Historisch Lid
Mr. J. (Jonas) Witsen 1755 - 1767(†) als Directeur Functie: kunstverzamelaar, schilder. tekenaar, etser, burgemeester van Amsterdam. Telg uit een beroemd Amsterdams geslacht. Historisch Lid
Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland 1964 − 1971(†) als Directeur Functie: directeur van Heineken's Bierbrouwerij Historisch Lid
Dr. D.A. (Dirk Arnold) Wittop Koning 1960 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Farmacie, Geschiedenis Functie: privaatdocent geschiedenis van de farmacie Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Dr. J. (Joan) van Woensel 1762 - 1773(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: stadsdokter van Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. M.W. (Martinus Willem) Woerdeman 1940 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1948
Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Wöhler 1863 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. P. (Piet) de Wolff 1972 - 2000(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskundige economie, econometrie en wiskundige statistiek Universiteit van Amsterdam, directeur Centraal Plan Bureau Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1975
Historisch Lid
Displaying 2.121–2.140 of 2.175  1 2 105 106 107 108 109