A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 2.041–2.060 of 2.176  1 2 101 102 103 104 105 108 109
Mr. H.F. van Walsem 1938 − 1968(†) als Directeur Functie: lid van het presidium van de raad van bestuur van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Historisch Lid
Pof. dr. G.C.A. (Gerard) van Walsem 1917 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Groningen, later directeur Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1926: Pathologische anatomie en leven
Historisch Lid
C.G. (Carel George) graaf van Wassenaer Twickel 1779 - 1800(†) als Directeur Functie: lid van de admiraliteit van Friesland, bewindhebber van de VOC, lid van de Staten-Generaal namens Friesland Historisch Lid
J.W. (Jona Willem) te Water 1779 - 1822(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te Vlissingen, geschiedschrijver van Zeeland Historisch Lid
Mr. dr. ir. W.A.J.M. (Willem) van Waterschoot van der Gracht 1940 - 1943(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van de Staatsmijnen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942
Historisch Lid
W. (Wijnand) van Waveren 1938 − 1957(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Van Waveren's Graanhandel Historisch Lid
Prof. dr. M.W.C. (Max) Weber 1889 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921
Historisch Lid
Jhr. S.G. (Steven) van Weede 1959 − 1989(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, directeur N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij Historisch Lid
P. (Pieter) van de Weert 1795 - 1795(†) als Directeur Functie: eerste secretaris van de hoge Indische regering, in dienst van de VOC Historisch Lid
Dr. J. (Johannes) Wegeri 1793 - ?(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: gereformeerd predikant te Beverwijk Historisch Lid
P. (Pieter) Weiland 1808 - 1841(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Rotterdam Historisch Lid
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. (Jacob) von Weiler 1960 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar radiotechniek Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. dr. P.E. (Pierre-Ernest) Weiss 1920 - 1940(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica en directeur van het Institut de Physique te Straatsburg. Pionier van de leer van het magnetisme. Historisch Lid
Prof. mr. A. (Andreas) Weiss 1752 − 1792(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar staatsrecht te Leiden; trok veel buitenlandse studenten; onderwijzer van de minderjarige Prins van Oranje, de latere stadhouder Willem V Historisch Lid
Baron L.P.A. (Louis) de Wellens 1822 - 1846(†) als Directeur Functie: burgemeester van Brussel, benoemd door koning Willem I Historisch Lid
C.J. (Caspar Johan) Wenckebach 1808 - 1850(†) als Lid Functie: secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken Historisch Lid
Prof. dr. A.J. (Arent Jan) Wensinck 1936 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Semitische talen Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. J.J. (Jan) Went 1956 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur N.V. K.E.M.A., hoogleraar fysica der kernreactoren Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1972 en !978
Historisch Lid
Prof. dr. F.A.F.C. (Friedrich) Went 1902 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie en farmacologie Universiteit Utrecht, voorzitter KNAW Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1920, 1923, 1926, 1928 en 1934
Historisch Lid
Prof. dr. F.W. (Frits) Went 1954 - 1990(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan CalTech, Pasadena, USA Historisch Lid
Displaying 2.041–2.060 of 2.176  1 2 101 102 103 104 105 108 109