A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 106 1 2 3 5 6
Prof. dr. H. (Henri) van de Waal 1960 − 1972(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit Leiden, directeur Prentenkabinet Historisch Lid
Prof. dr. J.D. (Johan) van der Waals 1878 - 1923(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bekend door zijn onderzoek aan gassen en vloeistoffen (de wet van Van der Waals), Nobelprijs voor natuurkunde in 1910 Historisch Lid
Prof. dr. J.D. (Johannes Diderik) van der Waals Jr. 1923 - 1971(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1927, 1932, 1933, 1939, 1944, 1952, 1954. 1959 en 1964
Historisch Lid
Mr. dr. J. Wackie Eysten 1913 - 1931(†) als Directeur Functie: schrijver, letterkundige Historisch Lid
Ir. J. van der Waerden 1931 - 1948(†) als Directeur Functie: directeur van de Verenigde Blikfabrieken Historisch Lid
Prof. dr. W.A. (Willem Albert) Wagenaar 1994 -2011(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar psychologische functieleer Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1997 tot 2001 Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1998: Aan beide zijden van de bijl
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1995
Historisch Lid
R. Wagner 1863 - 1864(†) als Buitenlands lid Historisch Lid
R. (Richard) Wagner 1819 - 1857(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Engels geestelijke, schrijver van veel topografische boeken, woonachtig te Whitcombe bij Bath Historisch Lid
Mr. G.A. (Gerrit) Wagner 1971 − 2003(†) als Directeur Functie: president-directeur N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1976: Wetenschap en onderneming
Historisch Lid
Prof. dr. L.E. (Ludwig Ernst) Waldmann 1979 − 1980(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische natuurkunde Universiteit Erlangen, doctor honoris causa van de Leidse Universiteit Historisch Lid
Ir. J.F.R. van de Wall 1952 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Hoofd Dienst Zuiderzeewerken Historisch Lid
Dr. ir. F.G. (Francois) Waller 1916 - 1935(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft Historisch Lid
Mr. H.F. van Walsem 1938 − 1968(†) als Directeur Functie: lid van het presidium van de raad van bestuur van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Historisch Lid
Pof. dr. G.C.A. (Gerard) van Walsem 1917 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Groningen, later directeur Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1926: Pathologische anatomie en leven
Historisch Lid
Mr. dr. ir. W.A.J.M. (Willem) van Waterschoot van der Gracht 1940 - 1943(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van de Staatsmijnen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942
Historisch Lid
W. (Wijnand) van Waveren 1938 − 1957(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Van Waveren's Graanhandel Historisch Lid
Prof. dr. M.W.C. (Max) Weber 1889 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921
Historisch Lid
Jhr. S.G. (Steven) van Weede 1959 − 1989(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, directeur N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij Historisch Lid
P. (Pieter) van de Weert 1795 - 1795(†) als Directeur Functie: eerste secretaris van de hoge Indische regering, in dienst van de VOC Historisch Lid
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. (Jacob) von Weiler 1960 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar radiotechniek Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Displaying 1–20 of 106 1 2 3 5 6