A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 83  1 2 3 4 5
Prof. mr. C.A. (Cornelis Anne) den Tex 1832 - 1854(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechtsgeleerdheid te Amsterdam, lid Tweede Kamer, lid Raad van State Historisch Lid
Jhr. mr. C.J.A. (Co) den Tex 1933 − 1965(†) als Directeur Functie: burgemeester van Bloemendaal Historisch Lid
Prof. dr. J.J.M. (Jules) Theeuwes 2000 - 2012(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Alpha/Gamma Functie: wetenschappelijk directeur SEO, hoogleraar arbeidseconomie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 2005
Historisch Lid
Dr. A.A. (Arend) Thiadens 1958 - 1996(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: directeur Rijks Geologische Dienst Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1963, 1971 en 1978
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1965 en 1976
  • Haarlemse Voordracht 1975: De geologie in de Nederlandse samenleving
Historisch Lid
Prof. dr. ir. J.Th. (Jo) Thijsse 1943 − 1984(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: lid commissie Lorentz belast met voorbereidingen voor drooglegging Zuiderzee, oprichter Waterloopkundig Laboratorium, hoogleraar theoretische en experimentele hydraulica Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1967: Nederland moet samen met het water leven
Historisch Lid
Prof. dr. ir. H.A.C. Thijssen 1982 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: lid directie Research and Development Gist-Brocades N.V., buitengewoon hoogleraar fysische technologie Technische Universiteit Eindhoven Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1983 en 1986
Historisch Lid
Prof. dr. E.J. (Evert Jan) Thomassen à Thuessink 1788 - 1832(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Groningen, oprichter van het UMC Groningen Historisch Lid
Prof. dr. S.P. (Sylvanus) Thompson 1902 - 1916(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica te Londen, schreef o.a. "Calculus made easy", biograaf van Lord Kelvin en Faraday, Fellow van de Royal Society, verzorgde een Engelse vertaling van "Traité de la Lumière" van C. Huygens, was meer docent dan onderzoeker Historisch Lid
Prof. dr. W. (William) Thomson 1885 - 1907(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Brits fysicus, hoogleraar te Glasgow, ook bekend als Lord Kelvin, was betrokken bij de aanleg van de transatlantische telegraafkabel Historisch Lid
Dr. A.W. Thöne 1972 − 1985(†) als Directeur Functie: huidarts Historisch Lid
Mr. J.R. (Johan Rudolph) Thorbecke 1839 − 1872(†) als Lid Vakgebied: Politicologie Richting: Alpha/Gamma Functie: Liberaal staatsman. Grondlegger van onze parlementaire democratie. Historisch Lid
Mr. J.R. Thorbecke 1942 - 1950(†) als Directeur Functie: vicepresident van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage Historisch Lid
Prof. dr. M. Thouin 1796 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geschiedenis Natuurwetenschappen Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar cultuurgeschiedenis aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, lid van het Nationaal Instituut van Wetenschappen Historisch Lid
Prof. dr. C.P. (Carl Peter) Thunberg 1781 - 1828(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde en botanie te Uppsala Historisch Lid
B. (Boudewijn) Tieboel 1770 - 1814(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker te Groningen Historisch Lid
Dr. P.E.L. (Philippe) van Tieghem 1885 - 1914(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Frans botanicus, lid van de Académie des Sciences Historisch Lid
Prof. dr. C.P. (Cornelis) Tiele 1900 - 1902(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar godsdienstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
Mr. dr. P.G. (Pieter) van Tienhoven 1924 − 1953(†) als Directeur Functie: voorzitter Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, voorzitter Hendrick de Keyser, Heemschut etc., president-commissaris van de Hollandsche Bank Unie N.V. Historisch Lid
Mr. dr. J.P. van Tienhoven 1934 − 1951(†) als Directeur Functie: president-commissaris van de Hollandsche Bank Unie N.V. Historisch Lid
Mr. C.H. (Cornelis) van Tienhoven 1904 - 1920(†) als Directeur Functie: directeur van De Nederlandsche Bank N.V. Historisch Lid
Displaying 41–60 of 83  1 2 3 4 5