A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 212  1 2 3 4 5 10 11
Prof. dr. ir. C.M. (Charles) Schols 1884 - 1897(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar landmeetkunde, waterpaskunde en geodesie aan de Polytechnische School Delft, lid KNAW, lid van het bestuur van KIVI, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs Historisch Lid
J.E. (Jan Evert) Scholten 1904 - 1918(†) als Directeur Functie: Gronings industrieel en weldoener, directeur van de aardappelmeelfabriek ""W.A. Scholten aardappelmeelfabriek", lid Eerste Kamer Historisch Lid
Prof. mr. P. (Paul) Scholten 1937 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar burgerlijk recht en de wijsbegeerte van het recht Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Mr. Y. (Ynso) Scholten 1968 − 1984(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, minister van Justitie, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Historisch Lid
Jhr. mr. J.W.M. (Johan Willem Meinard) Schorer 1880 − 1903(†) als Directeur Functie: Zeeuw. Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland. Later vicepresident van de Raad van State. Voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1886 – 1897. Historisch Lid
Jhr. mr. T.A.J.W. (Tjalling) Schorer 1944 − 1988(†) als Directeur Functie: lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, lid Eerste Kamer, directeur assurantiemaatschappijen Historisch Lid
Prof. dr. J.C. (Johannes) Schoute 1934 - 1942(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie Rijksuniversiteit Groningen, zoon van de wiskundige P.H. Schoute (ook lid Hollandsche Maatschappij). Hij werkte ook in Nederlands- Indië in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1940
Historisch Lid
Prof. dr. P.H. (Pieter Hendrik) Schoute 1896 - 1913(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde, in het bijzonder de Euclidische meetkunde, te Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid van een commissie voor toekenning van een subsidie aan de wiskunde in 1906
Historisch Lid
Dr. D. (Dirk) Schoute 1941 − 1953(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Natuurwetenschappen, Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chirurg te Middelburg, voorzitter Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, had grote belangstelling voor de geschiedenis van de wetenschap Historisch Lid
Dr. C. Schoute 1937 − 1960(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: adjunct-directeur van het KNMI Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1938, 1943 en 1951
Historisch Lid
Prof. dr. H.A. (Heinrich Adolph) Schrader 1810 - 1836(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde en botanie te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. F.A.H. (Frans) Schreinemakers 1899 - 1945(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1929
Historisch Lid
H. (Hendrik) Schrijver 1967 − 1984(†) als Directeur Functie: lid Firma Langeveldt de Vos de Waal Historisch Lid
Prof. dr. J.F.L. (Johannes Frederik Lodewijk) Schröder 1810 − 1845(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Luthers theoloog en wijsgeer, won een gouden prijsvraagmedaille bij de Hollandsche Maatschappij, wat de aanzet was tot zijn carrière. Directeur commandant van het Kadetten Instituut te Enkhuizen (opgeheven in 1812), daarna hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht. Afkomstig uit Duitsland. Historisch Lid
Prof. dr. N.W. (Nicolaus Wilhelm) Schroeder 1777 - 1798(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Oosterse talen en oudheden te Groningen Historisch Lid
Prof. dr. J.L.C. (Jacob Lodewijk Coenraad) Schroeder van der Kolk 1830 − 1862(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: grondlegger van de moderne psychiatrie in Nederland, hoogleraar geneeskunde te Utrecht Historisch Lid
Dr. ir. J. Schroeder van der Kolk 1917 - 1938(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Rijkshoofdingenieur van de Spoorwegen Historisch Lid
Baron H. (Herman) Schubart 1812 -1832(†) als Buitenlands lid Functie: Deens diplomaat, vicepresident van de Italiaanse Akademie van Wetenschappen te Livorno Historisch Lid
Prof. dr. W.J. (Joost) Schudel 2016 - 2018(†) als Directeur Functie: psychiater, hoogleraar klinische en sociale psychiatrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, bestuurslid Dr. Saal van Zwanenberg Stichting Historisch Lid
Prof. dr. F. (Frederik) Schuh 1908 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar zuivere en toegepaste wiskunde en mechanica Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Displaying 41–60 of 212  1 2 3 4 5 10 11