A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 201–212 of 212  1 2 9 10 11
Prof. dr. W.F.R. (Willem Frederik Reinier) Suringar 1862 − 1898(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Leiden, directeur van de Hortus Botanicus en het Rijksherbarium te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Historisch Lid
Prof. dr. G.C.B. (Gerard) Suringar 1833 - 1874(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar farmacognosie en farrmacodynamiek aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
G.F. (Georg Frederik) baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1843 - 1868(†) als Directeur Functie: kamerheer des Konings, lid van de Provinciale Staten van Friesland Historisch Lid
E.P. (Everard Pieter) Swagerman 1776 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: chirurgijn te Amsterdam Historisch Lid
A.C. (Abraham Coenraad) Swaving 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Haarlem, lid van het genootschap Democriet Historisch Lid
Prof. dr. N.H. (Nico) Swellengrebel 1946 − 1970(†) als Lid Vakgebied: Biologie, Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de kennis van de dierlijke parasitismen van de mens in Indonesië aan de Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Historisch Lid
G. (Gerard) van Swieten 1761 − 1772(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Trouwe leerling van Boerhaave, zijn ‘secretaris’. Arts en apotheker, lijfarts van Maria Theresia van Oostenrijk. Historisch Lid
Prof. dr. C.A. van Swigchem 1975 - 2010(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1990
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1987
Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jean Henri) van Swinden 1769 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Fysica, Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wis- en natuurkunde te Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Eerste voorzitter van de KNAW (Koninklijk Instituut). Bekend vanwege invoering van het metrieke stelsel.
Historisch Lid
Prof. dr. Th. (Theodorus) van Swinderen 1809 - 1851(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurlijke historie aan de Rijksuniversiteit  Groningen Historisch Lid
J.C. (Jacob Cornelis) Sylvius van Lennep 1772 - 1776(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Haarlem Historisch Lid
Dr. S.A. (Stephan) Szpilfogel 1973 -2000(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: research-directeur Organon B.V. Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1980
Historisch Lid
Displaying 201–212 of 212  1 2 9 10 11