A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 181–200 of 212  1 2 8 9 10 11
Mr. A.A. (Adam Anthony) Stratenus 1826 - 1836(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, administrateur voor de Nationale Nijverheid, lid KNAW Historisch Lid
Prof. dr. S. (Sibrandus) Stratingh Ez. 1823 − 1841(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Groningen. Uitvinder van een stoomwagen en de elektrische motorboot. Historisch Lid
Dr. M. (Manuel) Straub 1958 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chef-patholoog van het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam Historisch Lid
Jhr. ir. H. Strick van Linschoten 1937 - 1945(†) als Directeur Functie: secretaris van Curatoren van de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Stromeyer 1817 - 1835(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Göttingen Historisch Lid
C.W. (Carel Willem) Stronck 1816 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: theoloog, predikant, onder andere te Dordrecht. Historisch Lid
Prof. dr. J.W. (John William) Strutt 1895 - 1919(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan het Royal Instituut te Londen, Nobelprijswinnaar in 1904 voor onderzoek naar de dichtheid van gassen en de ontdekking van het gas argon. Deze persoon is ook bekend onder de naam Lord Rayleigh. Historisch Lid
F.G.W. (Friedrich Georg Wilhelm) von Struve 1832 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Duits-Russisch astronoom en geodeet, ontdekker van dubbelsterren, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg Historisch Lid
O.W. (Otto Wilhelm) von Struve 1875 - 1905(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Russisch astronoom, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg, lid van de Russische Academie van Wetenschappen Historisch Lid
M. (Martinus) Stuart 1808 − 1826(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Amsterdam, groot kanselredenaar. Ook geschiedkundige. Door koning Willem I benoemd tot geschiedschrijver des vaderlands Historisch Lid
J.C. Stuart 1956 − 1988(†) als Directeur Functie: notaris Historisch Lid
Mr. R.J. (Robert Jan) Stuart 1973 - 1993(†) als Directeur Functie: notaris te Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. B. (Bernhard) Studer 1852 - 1887(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie en mineralogie te Bern Historisch Lid
Jhr. F.V.H.A. (Francois) Ridder de Stuers 1853 - 1881(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal, adjudant-generaal des Konings Historisch Lid
Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling 1991 - 2017(†) als Directeur Functie: president Algemene Rekenkamer, staatssecretaris Binnenlandse Zaken Historisch Lid
Mr. F.W. (Floris Willem) baron van Styrum 1835 - 1873(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1867 tot 1873, president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
Mr. J. (Jan) baron van Styrum 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem, lid van het Wetgevend Lichaam van het Bataafs Gemenebest Historisch Lid
Prof. dr. B.F. (Bernardus Franciscus) Suerman 1839 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, Na de opheffing van deze universiteit hoogleraar te Utrecht Historisch Lid
Mr. W. (Willem) Suermondt Lzn. 1925 - 1945(†) als Directeur Functie: Indisch zakenman Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Suess 1861 - 1914(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Oostenrijks geoloog, hoogleraar te Wenen Historisch Lid
Displaying 181–200 of 212  1 2 8 9 10 11