A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 134  1 2 3 4 6 7
Prof. dr. N.W.P. (Nico) Rauwenhoff 1868 - 1909(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Historisch Lid
Prof. dr. C.P. (Christiaan Pieter) Raven 1952 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie, dierengeografie en vergelijkende anatomie Universiteit Utrecht, directeur Hubrecht Laboratorium, Rector Magnificus 1955/1956 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1964
Historisch Lid
Prof. dr. J. (John) Redman Coxe 1805 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde en farmacie te Philadelphia, secretaris van de Philosophical Society te Philadelphia Historisch Lid
W.F. (Willem Frederik) graaf van Reede 1821 - 1838(†) als Directeur Functie: generaal-majoor, hofmaarschalk van Z.M. koning Willem I, minister van Buitenlandse Zaken, lid van de Eerste Kamer, opperkamerheer, voorzitter van de Eerste Kamer Historisch Lid
Dr. C. (Kees) Reedijk 1969 - 2000(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: bibliothecaris Koninklijke Bibliotheek Historisch Lid
Prof. mr. J.H. (Jacobus Henricus) van Reenen 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechten aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
Jhr. mr. G.C.J. (Gerlach Cornelis Johannes) van Reenen 1850 − 1893(†) als Directeur Functie: Burgemeester van Amsterdam, lid en voorzitter van de Tweede Kamer, vertrouweling van koning Willem III, vicepresident Raad van State Historisch Lid
Mr. dr. A.A. (Abraham Adriaan) Reepmaker 1935 − 1967(†) als Directeur Functie: hoogheemraad en waarnemend dijkgraaf van Schieland Historisch Lid
Prof. dr. R. (Rijk) van Rees 1835 − 1875(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wiskunde te Utrecht. Verrichte activiteiten:
  • Lid van de eerste redactie van Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles in 1865
Historisch Lid
Prof. dr. H.V. (Henri) Regnault 1851 - 1878(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus en chemicus, hoogleraar natuurkunde aan het Collège de France te Parijs Historisch Lid
Prof. dr. J.Q. (Johan Quirijn) van Regteren Altena 1945 − 1980(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
W. Rehbock 1952 − 1988(†) als Directeur Functie: voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. G.C. (Gottfried Christian) Reich 1801 - 1848(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Berlijn Historisch Lid
Prof. ir. G.L. (Gerard) Reijns 1990 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Informatica Richting: Bèta Functie: hoogleraar informatietechniek (computerarchitectuur) Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen 1998
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 1996
  • Lid jury Akzo Prijs 1991
Historisch Lid
Dr. H. (Hendrik) Reinoud 1970 - 1996(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1973: Hoe leven wij met de computer?
Historisch Lid
Prof. dr. C.G.C. (Caspar Georg Carl) Reinwardt 1805 − 1854(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie te Leiden, directeur van de Leidse Hortus Botanicus. Historisch Lid
W,O, (Willem Otto) Reitz 1752 - 1768(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: lector in de rechten te Middelburg, rector van het gymnasium aldaar Historisch Lid
Mr. J. (Joachim) Rendorp 1777 − 1792(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam tussen 1781 en 1792 Hij bezat kasteel Marquette in Heemskerk en gebruikte het als buiten. Historisch Lid
Mr. P. (Pieter) Rendorp 1755 − 1760(†) als Directeur Functie: vader van J. Rendorp, ook burgemeester van Amsterdam en heer van Marquette. Historisch Lid
Jhr. mr. W. (Willem) Rendorp van Marquette 1812 - 1827(†) als Directeur Functie: kerkmeester van de Westerkerk, lid van de Raad van Amsterdam, lid van de Vergadering van Notabelen namens het Departement Zuiderzee, wethouder van Amsterdam, zoon van Joachim Rendorp († 1792) Historisch Lid
Displaying 21–40 of 134  1 2 3 4 6 7