A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 74  1 2 3 4
Mr. L.J. (Ludo) Pieters 1979 − 2008(†) als Directeur Functie: voorzitter Scheepvaartvereniging Zuid Historisch Lid
Dr. A. (Adriaan) Pit 1913 - 1944(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: kunsthistoricus en museumdirecteur. Directeur Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst (onderdeel van het Rijksmuseum). Eredoctor van de Universiteit Utrecht. Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1918: Over de overgang van het kunstzinnig leven uit de oudheid naar den nieuwen tijd
Historisch Lid
A.H.J. (Andreas Hendrik Johan) van der Plaat 1810 - 1819(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: militair, door koning Lodewijk Napoleon benoemd tot inspecteur van Rijkswaterstaat, door koning Willem I benoemd tot luitenant-generaal Historisch Lid
Prof. dr. M.K.E.L. (Max) Planck 1901 - 1947(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Duits fysicus. Grondlegger van de quantumtheorie, Nobelprijs voor natuurkunde in 1918. Historisch Lid
C. (Cornelis) Ploos van Amstel 1768 − 1798(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: prentkunstenaar, directeur van de Academie voor teken-  en schilderkunst te Amsterdam. Kreeg een certificaat van echtheid voor zijn nieuwe kleurendruktechniek van de Hollandsche Maatschappij. Historisch Lid
Prof. dr. J. (Julius) Plücker 1850 - 1868(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde (speciaal analytische meetkunde) aan de Universiteit van Bonn, tevens fysicus en pionier van het onderzoek van kathodestralen Historisch Lid
Mr. D. (David) van Poelien 1826 - 1830(†) als Directeur Functie: burgemeester van Dordrecht, lid van de Staten van Holland, in 1814 lid van de Vergadering van Notabelen Historisch Lid
Prof. dr. H. (Henri) Poincaré 1892 - 1912(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Frans wiskundige van internationale faam, hoogleraar aan de Sorbonne Historisch Lid
Prof. dr. B. (Balthasar) van der Pol 1934 − 1959(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar electrotechniek Technische Universiteit Delft, directeur van het Comité Consultatif International des Radiocommunications te Genève Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1939, 1944 en 1959
Historisch Lid
Prof. dr. F.L. (Fred) Polak 1971 − 1985(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: lid Eerste Kamer, hoogleraar sociologie Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam Historisch Lid
Jhr. Ch.F. van de Poll 1907 -1936(†) als Directeur Historisch Lid
Ir. K. (Kornelis) van der Pols 1961 - 1995(†) als Directeur Functie: president Raad van Bestuur Rijn Schelde Verolme N.V., voorzitter hoofdbestuur VVD van 1963 tot 1968 Historisch Lid
Dr. G.J. (Gerardus Jacobus) Pool 1837 - 1854(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts en schrijver te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. Th.J. (Theo) Popma 1993 - 2013(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar materiaalkunde en transducenten Universiteit Twente, Rector Magnificus van 1992 tot 1996 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Research Prijs Hoogovens (Corus) 2000
Historisch Lid
Prof. dr. A. (Antony) Portal 1775 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Montpellier Historisch Lid
Prof. dr. H.J. (Hendrik) Pos 1945 − 1955(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar wijsbegeerte Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Mr. F.F. Posthumus Meyes 1981 − 1985(†) als Directeur Functie: directeur-secretaris van De Nederlandsche Bank N.V. Historisch Lid
Prof. dr. G.H.M. (Hans) Posthumus Meyjes 1974 − 2008(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van het christendom en de leerstellingen van de christelijke godsdienst Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1983 en 1987
Historisch Lid
Prof. dr. P.H. (Pieter Hendrik) Pott 1979 − 1989(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: directeur Rijksmuseum voor Volkenkunde, buitengewoon hoogleraar museologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1984
Historisch Lid
M-C-J. (Charles) de Pougens 1811 - 1833(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Frans boekdrukker, schrijver en letterkundige, lid van het Institut National te Parijs Historisch Lid
Displaying 41–60 of 74  1 2 3 4