A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 74  1 2 3 4
Prof. dr. L. (Louis) Pasteur 1874 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus en bioloog, bekend van de pasteurisatietechniek,  hoogleraar organische chemie aan de Sorbonne te Parijs Historisch Lid
Dr. G.A. (Gijsbert Adriaan) Patijn 1777 - 1790(†) als Directeur Functie: schepen en raad van de stad Haarlem Historisch Lid
Mr. P. (Pieter) Paulus 1780 − 1796(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: zeer getalenteerd rechtsgeleerde, eerste voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering, leidde de onderhandelingen met de Fransen in 1795 over de vorming van de Bataafse Republiek. Historisch Lid
Mr. J.D. (Johan Diederik) Pauw, geboren Hoeufft 1757 - 1792(†) als Directeur Functie: Heer van Buttingen, Zandvoort, Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, kapitein ter zee, raad van de stad Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. C.A. (Cornelis) Pekelharing 1897 - 1922(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar weefselleer en fysiologische chemie Universiteit Utrecht Historisch Lid
Prof dr. A. (Adrien) Pelerin 1764 - 1771(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, eerste hoogleraar geneeskunde aan de Illustre School van Maastricht Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Pen 1974 - 2010(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar economie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1984
Historisch Lid
Mr. J.A. (Johan Adriaan) van de Perre 1786 - 1790(†) als Directeur Functie: Heer van Nieuwveen en Welsinge, raad en schepen in de vroedschap van Middelburg, vertegenwoordigde Prins Willem V bij de Staten van Zeeland, geïnteresseerd in theologie en natuurkunde Historisch Lid
Mr. A. (Abraham) Perrenot 1758 - 1784(†) als Directeur Functie: rentmeester van de domeinen van Prins Willem IV en V te Culemborg, burgemeester van Culemborg, onderwijzer van de kinderen van Prins Willem IV, waaronder de latere Koning Willem I Historisch Lid
J. (Johannes) Petsch 1763 - 1795(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant van de Hernhutters te Zeist Historisch Lid
Prof. dr. mr. C.A. (Kees) van Peursen 1970-1996(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Leiden, buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1984
  • Haarlemse Voordracht 1977: De plaats van de wetenschap in de huidige en toekomstige samenleving
Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Pflüger 1884 - 1910(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologie te Bonn Historisch Lid
Mr. H.E. (Henri) Phaff 1976 − 2002(†) als Directeur Functie: Gemeentesecretaris van Haarlem, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten Historisch Lid
Dr. A.F. (Anton) Philips 1930 − 1951(†) als Directeur Functie: president-commissaris van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Historisch Lid
Dr. ir. F.J. (Frits) Philips 1956 − 2005(†) als Directeur Functie: Van 1961 tot 1871 voorzitter raad van bestuur Philips N.V., zoon van de oprichter Anton Philips Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1979: De multinationals en de ontwikkelingslanden
Historisch Lid
Dr. ir. G.L.F. (Gerard) Philips 1920 - 1942(†) als Directeur Functie: oprichter en later commissaris van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Historisch Lid
Mr. J.A. (Johan) Philipse 1918 - 1948(†) als Directeur Functie: directeur van de Rotterdamsche Bankvereniging N.V. Historisch Lid
Dr. A.H. (Adriaan) Philipse 1953 − 1967(†) als Directeur Functie: buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur Historisch Lid
Mr. A.H. (Adriaan) Philipse 1897 - 1913(†) als Directeur Historisch Lid
Prof. dr. A.J. (Amé) Pictet 1929 - 1937(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische chemie aan de Universiteit van Genève Historisch Lid
Displaying 21–40 of 74  1 2 3 4