A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 100 1 2 3 4 5
Mr. C.F. (Cornelis Felix) van Maanen 1812 - 1846(†) als Directeur Functie: Staatsraad, eerste president van het Keizerlijk Gerechtshof te 's-Gravenhage, na de omwenteling president van het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, lid van de grondwetscommissie, minister van justitie onder koning Willem I, minister van Staat Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Pieter Jacobus) van Maanen 1805 - 1854(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische geneeskunde, anatomie, chirurgie en verloskunde te Harderwijk, later te Amsterdam, lijfarts van koning Lodewijk Napoleon, lid van de Vergadering van Notabelen Historisch Lid
Dr. F.J. (Florentius Jacobus) van Maanen 1814 − 1861(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Stadsdokter van 's-Gravenhage, lid van de Haagse gemeenteraad, wethouder van 's-Gravenhage Historisch Lid
Prof. dr. H.J. (James) Mac Gillavry 1967 - 2012(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar stratigrafie en paleontologie  Universiteit van Amsterdam, directeur van het Geologisch Museum te Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1982
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1971 en 1978, Lid jury Akzo Prijs 1971
Historisch Lid
Prof. dr. Th.H. (Theo) Mac Gillavry 1881 - 1921(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar pathologie, pathologische anatomie en hygiène Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid commissie voor toekenning ener subsidie aan de studie der Antropologie in 1908
Historisch Lid
Prof. dr. C.H. (Lien) Mac Gillavry 1970 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemische kristallografie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1980
  • Lid jury Akzo Prijs 1971
Historisch Lid
Dr. ir. E.L. (Eduard Louis) Mackor 1966 − 2009(†) als Lid Vakgebied: Chemie, Fysica, Wiskunde Richting: Bèta Functie: directeur natuurwetenschappen Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam (KSLA) Historisch Lid
Mr. A. (Archibald) Maclaine Pont 1922 - 1926(†) als Directeur Functie: rechter in de Arrondissementsrechtbank te Haarlem Historisch Lid
Mr. A. (Archibald) Maclaine Pont 1947 − 1956(†) als Directeur Functie: directeur van de Amsterdamsche Maatschappij voor Levensverzekering Historisch Lid
J. (Joseph) di Maimieux 1800 - 1820(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Frans edelman en taalkundige Historisch Lid
Prof. dr. ir. J.D. (Dick) van Manen 1974 − 2006(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar scheepsbouwkunde Technische Universiteit Delft, president-directeur Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation Historisch Lid
G.A. (Gideon) Mantell 1852 - 1852(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Frans arts en amateur geoloog en paleontoloog Historisch Lid
Prof. dr. F.A. (Frederik Adolph) van der Marck 1771 − 1800(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Hoogleraar rechten te Groningen Verrichte activiteiten:
  • Kwam door zijn propaganda van het natuurrecht in conflict met de Nederlands Hervormde Kerk en werd afgezet. In 1795 echter in zijn ambt hersteld.
Historisch Lid
G. (Guglielmo) Marconi 1923 - 1937(†) asl Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Italiaans fysicus, uitvinder van de draadloze telegrafie Historisch Lid
G.H. de Marez Oyens 1921 − 1962(†) als Directeur Functie: president-commissaris van de N.V. H. Oyens & Zonen Historisch Lid
Mr. A.H. (Arnold Hendrik) van Markel Bouwer 1805 -1826(†) als Directeur Functie: lid van de Vergadering van Notabelen, lid van de Staten-Generaal, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de Tweede Kamer, lid van de Raad van State Historisch Lid
J.G. (Johann Gotlieb) van Marle 1942 − 1979(†) als Directeur Functie: beherend vennoot C.V. Handelsvereniging van Dudok de Wit & Co Historisch Lid
P.H. (Paul Henri) Marron 1810 − 1832(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant in Parijs, vriend van H.D. Guyot Historisch Lid
Prof. dr. J.K.L. (Karl) Martin 1890 - 1942(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie, mineralogie en kristallografie Universiteit Leiden, directeur Geologisch Museum Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1909: Aardbevingen in verband met gebergtevorming
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1020, 1921, 1925, 1926, 1928, 1930, 1931 en 1936
Historisch Lid
J.F. (Joannes Florentius) Martinet 1760 − 1795(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Predikant te Edam Verrichte activiteiten:
  • Vriend van secretaris Van der Aa. Schrijver van `Katechismus der Natuur'.
Historisch Lid
Displaying 1–20 of 100 1 2 3 4 5