A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 101–120 of 120  1 2 4 5 6
Mr. J. (Johannes) Luden 1905 - 1940(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Hope & Co, president-commissaris van De Nederlandse Bank Historisch Lid
Prof. dr. C.F.W. (Carl) Ludwig 1878 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: fysioloog, hoogleraar te Leipzig Historisch Lid
F.J. (Frits) Lugt 1947 -1970(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: kunsthistoricus, kunstverzamelaar Historisch Lid
Prof. dr. J. (Johannes) Lulofs 1752 − 1768(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Leiden, verantwoordelijk voor de naam Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; had een dubbelrol: lid van de Hollandsche Maatschappij en secretaris van de Leidse Senaat; de Leidse Universiteit was niet erg gecharmeerd van een concurrent in Haarlem Historisch Lid
L. (Louis) Lumiere 1939 - -1948(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: vader van de cinematografie (de  film) Historisch Lid
Prof. dr. Th.H. (Theo) Lunsingh Scheurleer 1973 − 2002(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. H. (Hubert) von Luschka 1864 - 1875(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Tübingen Historisch Lid
Drs. F.P. (Frans Pieter) Luttmer 1996 − 2001(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Heidemij N.V. Historisch Lid
Prof. dr. W. (Willem) Luyendijk 1979 - 1995(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar neurochirurgie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1985
Historisch Lid
Prof. dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt 1991 − 2014(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingstudies aan het Institute of Social Studies te Den Haag, rector van dit Instituut, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, veel nevenfuncties Historisch Lid
Sir C. (Charles) Lyell 1839 - 1875(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog en paleontoloog, hoogleraar aan Kings College te Londen Historisch Lid
O.F. (Otto Frederik) graaf van Lynden 1765 - 1788(†) als Directeur Functie: Heer van Nederhemert en De Voorst, gedeputeerde namens de Ridderschap in de Staten van het Kwartier Nijmegen Historisch Lid
J.M.D. graaf van Lynden 1914 - 1931(†) als Directeur Functie: kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, bewoner van Huize "Keukenhof''' Historisch Lid
Mr. W.J. baron van Lynden 1922 − 1962(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin Historisch Lid
F.M. (Frans) baron van Lynden 1895 - 1911(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem, lid van het Dagelijks Bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1908 tot 1911 Historisch Lid
Mr. F.W.B. (Frank) baron van Lynden 1968 - 2000(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, voorzitter Hoge Raad van Adel, deken Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam Historisch Lid
J.C.E. (Carel) baron van Lynden 1926 - 1946(†) als Directeur Functie: ondervoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Tevens directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Historisch Lid
Mr. F.G. (Frans Godert) baron van Lynden van Hemmen 1806 - 1845(†) als Directeur Functie: lid van de Vergadering van Notabelen, lid van de Eerste Kamer Historisch Lid
Mr. C.T.E. (Constant Theodore Emmo) graaf van Lynden van Sandenburg 1948 − 1990(†) als Directeur Functie: commissaris der Koningin in de provincie Utrecht Historisch Lid
P. (Pieter) Lyonnet 1753 - !789(†) als Lid Vakgebied: Kunst- en Cultuurwetenschappen Richting: Alpha/Gamma Functie: graveur en kunstverzamelaar te Den Haag Historisch Lid
Displaying 101–120 of 120  1 2 4 5 6