A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 120  1 2 3 4 5 6
Prof. dr. P. (Paul) Langevin 1926 - 1946(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Onderzoeksthema: hoogleraar algemene en experimentele natuurkunde aan het Collège de France. Bekend vanwege de theorie van het magnetisme. Medeorganisator van de Solvayconferentie in Brussel Historisch Lid
Prof. dr. S.P. (Samuel) Langley 1889 - 1906(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar aan de Universiteit van Pittsburgh (USA), pionier op het gebied van luchtvaart Historisch Lid
Prof. dr. C.C. (Carl Christian) von Langsdorff 1795 - 1834(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Duits wiskundige, geoloog, bioloog en ingenieur, hoogleraar werktuigbouwkunde te Erlangen en Heidelbergt Historisch Lid
Mr. J.A. van Lanschot Hubrecht 1961 − 2000(†) als Directeur Functie: algemeen secretaris Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Historisch Lid
Mr. J.A. (Joan) Lantsheer 1979 − 2016(†) als Directeur Functie: dijkgraaf van Walcheren Historisch Lid
P. de Lavaux 1755 - ?(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: majoor in het leger Historisch Lid
J-B. (Jean-Baptiste) Le Roy 1787 - 1800(†) als Buitenlands lid Functie: directeur van de Académie Royale des Sciences te Parijs Historisch Lid
Ir. W.F. (Willem) Leemans 1902 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat, lid van de Raad van State Historisch Lid
Prof. dr. G. (Gerard) van der Leeuw 1948 - 1950(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te 's-Heerenberg, hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten te Groningen, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het Kabinet Schermerhorn-Drees Historisch Lid
Mr. D.C. (Daniël Cornelis) de Leeuw 1778 - 1834(†) als Directeur Functie: raad in de vroedschap van de stad Utrecht, lid van de Eerste Nationale Vergadering Historisch Lid
Ir. W.H. (Willem) van Leeuwen 1931 − 1960(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft Historisch Lid
Mr. dr. F.W. (Willem) van Leeuwen 1903 - 1930(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam, vicepresident van de Raad van State, voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1914 tot 1915 Historisch Lid
E. (Ernst) Lefebvre 1953 − 1980(†) als Directeur Functie: directeur H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgeversmaatschappij N.V. Historisch Lid
Prof. dr. J.G. (Johann Gottlob) Lehman 1767 - 1767(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Duits geoloog en mineraloog, hoogleraar scheikunde te St. Petersburg, hofraad van de koning van Pruisen, bergraad van de keizerin van Rusland Historisch Lid
Mr. P. (Paul) Leleu de Wilhem 1777 - 1781(†) als Directeur Functie: Heer van de Nederlandse ambacht Drongelen (in Noord-Brabant), schepen en raad van de stad Haarlem Historisch Lid
Drs. H. Leliveld 1996 - 2010(†) als Directeur Functie: directeur van de Van Leer Group Foundation Historisch Lid
A.M. (Ary) Lels 1969 − 2016(†) als Directeur Functie: lid van de raad van bestuur van Holland Amerika Lijn N.V. Historisch Lid
J. (Jan) Lels 1915 - 1933(†) als Directeur Functie: reder, pionier van het Reddingswezen (redden van drenkelingen), het Reddingsmuseum Jan Lels in Hoek van Holland is naar hem vernoemd Historisch Lid
B.J.M. (Berend Jan) Lels 1928 − 1984(†) als Directeur Functie: reder Historisch Lid
Dr. C. (Cornelis) Lely 1920 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: bekend van de drooglegging van de Zuiderzee, vele malen minister van Waterstaat, eredoctor van de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Displaying 21–40 of 120  1 2 3 4 5 6