A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 111  1 2 3 4 5 6
Prof. dr. S.P. (Samuel) Langley 1889 - 1906(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar aan de Universiteit van Pittsburgh (USA), pionier op het gebied van luchtvaart Historisch Lid
Prof. dr. C.C. (Carl Christian) von Langsdorff 1795 - 1834(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Duits wiskundige, geoloog, bioloog en ingenieur, hoogleraar werktuigbouwkunde te Erlangen en Heidelbergt Historisch Lid
Mr. J.A. van Lanschot Hubrecht 1961 − 2000(†) als Directeur Functie: algemeen secretaris Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Historisch Lid
Mr. J.A. (Joan) Lantsheer 1979 − 2016(†) als Directeur Functie: dijkgraaf van Walcheren Historisch Lid
J-B. (Jean-Baptiste) Le Roy 1787 - 1800(†) als Buitenlands lid Functie: directeur van de Académie Royale des Sciences te Parijs Historisch Lid
Ir. W.F. (Willem) Leemans 1902 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat, lid van de Raad van State Historisch Lid
Prof. dr. G. (Gerard) van der Leeuw 1948 - 1950(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te 's-Heerenberg, hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten te Groningen, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het Kabinet Schermerhorn-Drees Historisch Lid
Mr. D.C. (Daniël Cornelis) de Leeuw 1778 - 1834(†) als Directeur Functie: raad in de vroedschap van de stad Utrecht, lid van de Eerste Nationale Vergadering Historisch Lid
Mr. dr. F.W. (Willem) van Leeuwen 1903 - 1930(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam, vicepresident van de Raad van State, voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1914 tot 1915 Historisch Lid
Ir. W.H. (Willem) van Leeuwen 1931 − 1960(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft Historisch Lid
E. (Ernst) Lefebvre 1953 − 1980(†) als Directeur Functie: directeur H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgeversmaatschappij N.V. Historisch Lid
Mr. P. (Paul) Leleu de Wilhem 1777 - 1781(†) als Directeur Functie: Heer van de Nederlandse ambacht Drongelen (in Noord-Brabant), schepen en raad van de stad Haarlem Historisch Lid
Drs. H. Leliveld 1996 - 2010(†) als Directeur Functie: directeur van de Van Leer Group Foundation Historisch Lid
B.J.M. (Berend Jan) Lels 1928 − 1984(†) als Directeur Functie: reder Historisch Lid
A.M. (Ary) Lels 1969 − 2016(†) als Directeur Functie: lid van de raad van bestuur van Holland Amerika Lijn N.V. Historisch Lid
J. (Jan) Lels 1915 - 1933(†) als Directeur Functie: reder, pionier van het Reddingswezen (redden van drenkelingen), het Reddingsmuseum Jan Lels in Hoek van Holland is naar hem vernoemd Historisch Lid
Dr. C. (Cornelis) Lely 1920 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: bekend van de drooglegging van de Zuiderzee, vele malen minister van Waterstaat, eredoctor van de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. jhr. dr. D.J. (David Jacob) van Lennep 1957 − 1982(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar psychodiagnostiek volwassen mens en psychologie van menselijke relaties Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1961: Creatieve begaafdheid
Historisch Lid
Mr. C. (Cornelis) van Lennep 1772 - 1813(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Amsterdam, baljuw en schout van de Diemermeer Historisch Lid
A. (Aernout) van Lennep 1872 - 1891(†) als Directeur Functie: hoogheemraad van Rijnland Historisch Lid
Displaying 21–40 of 111  1 2 3 4 5 6