A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 103 1 2 3 5 6
D. (Dirk) Laan 1903 - 1905(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Wessanen & Laan in rijstmeel en oliën te Wormerveer, lid van de Eerste Kamer Historisch Lid
R.E. (Raymond) Laan 1942 - 1994(†) als Directeur Functie: directeur Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V. Historisch Lid
J.A. (Jan Adriaan) Laan 1890 - 1918(†) als Directeur Functie: lid Firma Bloemendaal & Laan te Wormerveer, lid van de Eerste Kamer Historisch Lid
Joh.A. (Johannes) Laan 1909 - 1933(†) als Directeur Functie: graanhandelaar, industrieel uit de Zaanstreek Historisch Lid
J.A. (Jan Adriaan) Laan Jr. 1924 - 1941(†) als Directeur Functie: graanhandelaar, president-commissaris van N.V. Bloemendaal en Laan te Wormerveer Historisch Lid
Dr. J.J. (Johannes Jacobus) van Laar 1910 - 1938(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: fysisch chemicus, lector mathematische chemie aan de Universiteit van Amsterdam, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen (1924), in 1912 vertrokken naar Zwitserland om gezondheidsredenen. Historisch Lid
E.S. Labouchère 1918 - 1932(†) als Directeur Functie: bankier, voorzitter Vereniging tot Instandhouding van het Concertgebouw Historisch Lid
P.C. (Peter Caesar) Labouchère 1854 - 1869(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Hope & Co. Historisch Lid
Prof. dr. M. (Manfred) Lachs 1982 - 1993(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: rechter in het Internationaal Hof van Justitie, president van het Hof te 's-Gravenhage Historisch Lid
Dr. J.R.E. (Johannes) van Laer 1871 - 1891(†) als Lid Vakgebied: Diergeneeskunde Richting: Bèta Functie: leraar wis-, natuur- , plant- en dierkunde aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht Historisch Lid
Prof. dr. H.J. (Herman) Lam 1954 − 1977(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar systematische plantkunde en plantengeografie Universiteit Leiden, directeur Rijksherbarium Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1968
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
Historisch Lid
Jhr. ir. R.E. Laman Trip 1964 − 1985(†) als Directeur Functie: directeur Nederlandse Verenigde Kabelfabrieken N.V. Historisch Lid
Prof. dr. C.J. (Cor) Lammers 1970 − 2009(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar sociologie van de organisatie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1990
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1971 en 1975
Historisch Lid
Dr. A.A.G. Land 1925 - 1949(†) als Directeur Functie: arts te Haarlem Historisch Lid
Mr. A.A. Land 1902 - 1911(†) als Directeur Functie: griffier van de Provinciale Staten van Noord-Holland Historisch Lid
Prof. dr. M. (Marsilio) Landriani 1787 - 1815(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, fysicus en meteoroloog, hoogleraar te Milaan Historisch Lid
D.F.W. Langelaan 1957 - 2000(†) als Directeur Functie: directeur Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, plv. directeur Nederlandse Participatie Maatschappij Historisch Lid
P. (Pieter) Langerhuizen Lzn. 1874 -1918(†) als Directeur Functie: burgemeester van Huizen, schenker van het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds in 1918 Historisch Lid
Prof. dr. P. (Paul) Langevin 1926 - 1946(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Onderzoeksthema: hoogleraar algemene en experimentele natuurkunde aan het Collège de France. Bekend vanwege de theorie van het magnetisme. Medeorganisator van de Solvayconferentie in Brussel Historisch Lid
Prof. dr. S.P. (Samuel) Langley 1889 - 1906(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar aan de Universiteit van Pittsburgh (USA), pionier op het gebied van luchtvaart Historisch Lid
Displaying 1–20 of 103 1 2 3 5 6