A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–29 of 29  1 2
Mr. P.J.H. (Hans) Jonkman 1983-2012(†) als Directeur Functie: diplomaat, ambassadeur te Londen Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1995: De diplomatieke praktijk sinds 1945
Historisch Lid
Ch. (Charles) Jonnart 1923 - 1927(†) als Buitenlands lid Functie: Frans politicus, lid van de Académie Française Historisch Lid
Prof. dr. J. (Joos) Joosse 1987-2010(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar dierkunde Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 2000
  • Lid jury Akzo Prijs 1992
Historisch Lid
J.P. de Josselin de Jong 1929 − 1958(†) als Directeur Functie: adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin, directeur van Assurantie Maatschappijen Historisch Lid
Prof. dr. G. (Gerard) de Josselin de Jong 1965-2012(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar grondmechanica Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1986
Historisch Lid
Prof. dr. P.E. (Patrick) de Josselin de Jong 1974-1999(†) als Lid Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar culturele antropologie Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. W.H. (Willem) Julius 1899 - 1925(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar proefondervinderlijke natuurkunde, meteorologie en fysische geografie Universiteit Utrecht Historisch Lid
Prof. dr. H.W. (Henri Willem) Julius 1951 − 1977(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar gezondheidsleer Universiteit Utrecht, voorzitter Centrale Organisatie TNO Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Pfizer Studiefonds subsidie 1963
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Historisch Lid
Drs. P.L. (Paul) Justman Jacob 1968 − 1991(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Historisch Lid
Displaying 21–29 of 29  1 2