A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 141–160 of 177  1 2 6 7 8 9
J. (Johannes) Hooyman 1779 - 1789(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: Luthers predikant  te Batavia Historisch Lid
Dr. J. (Jacob) Hop 1771 - 1776(†) als Directeur Functie: schepen en raad van de stad Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. J. (John) Hope 1778 - 1786(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: botanicus, hoogleraar te Edinburgh Historisch Lid
J. (Jan) Hope 1765 - 1784(†) als Directeur Functie: bankier, schepen van de stad Amsterdam, ontwerper van park Groenendaal te Heemstede Historisch Lid
Jhr. A. (Archibald) Hope 1814 - 1821(†) als Directeur Functie: lid van de Staten Generaal, lid van de Tweede Kamer, Staatsraad in buitengewone dienst Historisch Lid
J. (Jan) Hora Siccama 1805 - 1812(†) als Directeur Functie: Raadsheer van de Stad Groningen, lid van het Departementaal Bestuur van Stad en Lande voor Groningen Historisch Lid
L. (Leonard) Horner 1814 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: koopman, geoloog en onderwijshervormer, secretaris van de Geological Society te Londen, een der oprichters van de Heriot-Watt University te Edinburgh Historisch Lid
Prof. dr. R. (Robijn) Hornstra 1962 − 1973(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar sociale geneeskunde Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1963 en 1970
Historisch Lid
Mr. R. (Robert) Hotke 1973-1999(†) als Lid Functie: directeur-generaal culturele zaken Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Historisch Lid
D.J. (Douwe) van Houten 1903 - 1939(†) als Directeur Functie: beherend vennoot van C.J. van Houten & Zoon cacao- en chocoladefabriek te Weesp, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, lid Eerste Kamer Historisch Lid
M. (Maarten) Houttuyn 1780 - 1798(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, plant- en vogelkundige te Amsterdam Historisch Lid
J. (Jacobus) Hovius 1761 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Amsterdam Historisch Lid
Dr. H.F.R. (Henri) Hubrecht 1909 - 1926(†) als Directeur Functie: Amsterdams ondernemer, voorzitter Kamer van Koophandel van Amsterdam, lid Tweede Kamer, letterkundige Historisch Lid
Ir. T.F. (Tom) Hubrecht 1953-2000(†) als Directeur Functie: directeur Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. Historisch Lid
Prof. dr. A.A.W. (Ambrosius) Hubrecht 1898 - 1915(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie, vergelijkende anatomie en fysiologie aan de Universiteit Utrecht Historisch Lid
G.L.J. (Guillaume) van der Hucht 1858 - 1874(†) als Directeur Functie: theeplanter in Nederlands-Indië, lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
J.D. (Jan Daniël) Huichelbos van Liender 1796 - 1809(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam Historisch Lid
P. (Pieter) Huidekoper 1843 - 1852(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland Historisch Lid
A.D. Huijsman 1922 − 1965(†) als Directeur Functie: lid directie Joh. Enschedé en Zoonen, uitgever Haarlems Dagblad Historisch Lid
Prof. dr. H.O. (Henk) Huisman 1964 − 2005(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische scheikunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1983
  • Lid jury Akzo Prijs 1972 en 1977
Historisch Lid
Displaying 141–160 of 177  1 2 6 7 8 9