A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 166  1 2 3 4 5 8 9
Prof. dr. F. (Fré) van Heek 1956 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar sociologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Pfizer Studiefonds subsidie 1963
Historisch Lid
Ir. M.G. van Heel 1929 - 1931(†) als Directeur Historisch Lid
Prof. dr. A.C.S. (Bram) van Heel 1963 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar algemene natuurkunde en optica Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1966: Lenzen
Historisch Lid
Mr. dr. J. (Jan) Heemskerk Azn. 1876 − 1897(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde, Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Minister van Binnenlandse Zaken in drie kabinetten, Minister van Staat Verrichte activiteiten:
  • Gepromoveerd in zowel de letteren als de rechtsgeleerdheid.
Historisch Lid
Prof. dr. O. (Oswald) Heer 1853 - 1883(†) als Buitenlands Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar botanie aan de Universiteit van Zürich, winnaar van de bij het eeuwfeest ingestelde premie van f 1000.- voor de belangrijkste publicatie op het gebied van de natuurwetenschappen tussen 1852 en 1856 Historisch Lid
A.C. baron van Heerdt 1940 − 1957(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Blom & Van der Aa Historisch Lid
H.F. (Hein) Heerkens Thijssen 1948 − 1975(†) als Directeur Functie: lid Firma Heerkens Thijssen & Co, J.D. Jn Eijken Sluijters Jr. en Wd. Jacobs en Brom Historisch Lid
Mr. J.N.J.E. (Joan) Heerkens Thijssen 1921 - 1944(†) als Directeur Functie: wethouder van Haarlem, lid Eerste Kamer Historisch Lid
Prof. dr. G. (Gerard) Heijmans 1902 - 1930(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1915: Resultaten en Vooruitzichten der speciale Psychologie
h
Dr. A. (Albert) Heijn 1972-2011(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Ahold Historisch Lid
D. (David) Heilbron Czn. 1796 - 1847(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: Joods arts te 's-Gravenhage Historisch Lid
Dr. A.H. (Freddy) Heineken 1970 − 2002(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Heineken N.V. Historisch Lid
Ir. A. (Alex) Heldring 1925 - 1938(†) als Directeur Functie: scheikundig ingenieur, uitgever van het Handelsblad (nu NRC/Handelsblad) Historisch Lid
Prof. dr. H.L.F. (Hermann) von Helmholtz 1878 - 1894(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus, arts en filosoof, hoogleraar natuurkunde te Berlijn Historisch Lid
Prof. P. (Paulus) van Hemert 1795 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. P.W. (Piet) Hemker 2003 - 2019(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar industriële wiskunde en wetenschappelijk rekenen Universiteit van Amsterdam, Fellow Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2005-2014
Historisch Lid
F. (Francois) Hemsterhuis 1772 − 1790(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: Filosoof, kunsthandelaar Verrichte activiteiten:
  • Filosoof, kunstenaar, kunstkenner en kunsthandelaar. Had met zijn filosofie veel invloed in met name Duitsland op Goethe, Schiller e.a. Bevriend met Petrus Camper.
Historisch Lid
Z.K.H. Hendrik Prins der Nederlanden 1902 - 1934(†) als Directeur Functie: Protector van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Mr. A.J. (Arie) van Hengel 1935 - 1936(†) als Directeur Functie: bankier, directeur-generaal van de Östereichische Creditanstalt Historisch Lid
Prof. dr. F.G.J. (Jakob) Henle 1875 - 1885(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: patholoog-anatoom, hoogleraar te Göttingen Historisch Lid
Displaying 41–60 of 166  1 2 3 4 5 8 9