A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 142 1 2 3 7 8
G. (Gerard) ten Haaff 1760 − 1791(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Chirurg te Rotterdam, Steensnyder te Delft Historisch Lid
Dr. W. (Wilhelm) de Haan 1839 - 1855(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: zoöloog, conservator bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, lid kNAW (Koninklijk Instituut eerste klasse) Historisch Lid
Dr. D. (Daniël) de Haan 1863 - 1895(†) als Directeur Functie: mededirecteur van de Firma De Haan & Raven, die de bierbrouwerij "De Witte Raaf" exploiteerde, ook wethouder van Haarlem Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Historisch Lid
O. (Otto) ter Haar 1985 − 2016(†) als Directeur Functie: lid van de raad van bestuur en commissaris van Elsevier N.V. Historisch Lid
Prof. dr. W.J. (Wander) de Haas 1923 − 1960(†) als Lid Vakgebied: Fysica, Meteorologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica en meteorologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1939 en 1944
Historisch Lid
G.H. (Green) Hackworth 1951 − 1973(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: voorzitter van het Internationaal Hof van Justitie Historisch Lid
Prof. dr. H. (Herman) Haga 1901 - 1936(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica Rijksuniversiteit Groningen, boezemvriend van Lorentz Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1922, 1927, 1932 en 1933
Historisch Lid
J.M. (Jan Meile) Haga 1942 − 1984(†) als Directeur Functie: directeur Amsterdamsche Bank N.V. Historisch Lid
Dr. W.K.R. (Wilhelm) von Haidinger 1861 - 1871(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog en mineraloog te Wenen, directeur van de Kaiserlich-Königliche Geologische Reichs-Anstalt te Wenen Historisch Lid
Prof. dr. H.J. (Hidde Justuszn.) Halbertsma 1855 - 1865(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid van de eerste redactie van Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles in 1865
Historisch Lid
Prof. dr. G.E. (George Ellery) Hale 1920 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Amerikaans astronoom Historisch Lid
Prof. dr. H.C. (Herman Christiaan) van Hall 1830 - 1874(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar plantkunde en landhuishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Historisch Lid
Mr. M.C. (Maurits Cornelis) van Hall 1809 - 1858(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Amsterdams advocaat en notaris, tevens letterkundige en dichter, lid van de Eerste Kamer, lid van de KNAW Historisch Lid
Mr. F.A. (Floris Adriaan) baron van Hall 1842 - 1866(†) als Directeur Functie: vooraanstaand staatsman, bekleedde verscheidene ministersposten, Minister van Staat Historisch Lid
M. C. (Maurits) van Hall 1958 - 1965(†) als Direceur Functie: directeur van het Verenigd Cargadoorskantoor Historisch Lid
Prof. dr. H.A. (Hendrik Arent) Hamaker 1825 - 1835(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Oosterse Talen aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. H.C. (Huug) Hamaker 1959 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar toegepaste statistiek Technische Universiteit Eindhoven Historisch Lid
Prof. dr. H.J. (Hartog) Hamburger 1920 - 1924(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologie en histologie Rijksuniversiteit Groningen Historisch Lid
Dr. J.C. (Joseph Christian) Hamel 1819 - 1862(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts, hofraad van Z.M. de Keizer van Rusland, lid van vele academies en geleerde genootschappen Historisch Lid
Dr. Y. (Ysbrand) van Hamelsveld 1792 − 1812(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Predikant; later hoogleraar theologie te Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Ook politiek actief. Voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering, bij de staatsgreep van 1798 gevangen gezet op Huis ten Bosch. Begraven te Durgerdam.
Historisch Lid
Displaying 1–20 of 142 1 2 3 7 8