A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 64  1 2 3 4
Ir. F.H. (Frits) Fentener van Vlissingen 1975 − 2006(†) als Directeur Functie: directeur Flint Holding, commissaris bij vele multinationals. Historisch Lid
Prof. dr. ir. J.D. (Jan Dirk) Ferwerda 1970 − 2006(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar tropische landbouwplantenteelt Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1974 en 1979
Historisch Lid
K. (Karel) Fibbe 1977-2012(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur van Ogem Holding te Rotterdam Historisch Lid
Mr. P. (Pieter) Fiers Smeding 1855 - 1859(†) als Directeur Functie: plaatsvervangend rechter bij het Kantongerecht te Haarlem, lid van de gemeenteraad van Haarlem Historisch Lid
H.F. (Henri) Fijnje van Salverda 1850 - 1889(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoofdinspecteur van Rijkswaterstaat Historisch Lid
A.H.L. (Hyppollyte) Fizeau 1888 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus, bekend van de meting van de lichtsnelheid en van het Doppler effect, lid van de Académie des Sciences te Parijs Historisch Lid
M. Flangergues 1794 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, lid van de Academie der Wetenschappen te Montpellier en te Lyon Historisch Lid
J. (Jacob) Floryn 1796 - 1818(†) Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige en algemeen examinator van de Marine Historisch Lid
Mr. C. (Cornelis) Fock 1861 − 1910(†) als Directeur Functie: Burgemeester van Haarlem, Commissaris des Konings van Zuid-Holland, minister van Binnenlandse Zaken onder Thorbecke Historisch Lid
Ir. J.F. Fock 1950 − 1973(†) als Directeur Functie: directeur van de Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. Historisch Lid
Mr. W.H. (Wim) Fockema Andreae 1957-1996(†) als Directeur Functie: directeur Bank Mees & Hope N.V., voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. Ook staatsecrtaris in kabinet Drees-Van Schaik 1949-1951 Historisch Lid
Dr. A.D. (Aad) Fokker 1971-2012(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: lector algemene sterrenkunde Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1973
Historisch Lid
Prof. dr. A.D. (Daan) Fokker 1928 − 1972(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: bijzonder hoogleraar fysica Universiteit Leiden, curator fysisch kabinet Teylers Stichting Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1932, 1933, 1939, 1944, 1954, 1959
  • Haarlemse Voordracht 1947: Verbeelding en geloof in de wetenschap
Historisch Lid
Prof. mr. H. (Herman) de la Fontaine Verwey 1955 − 1989(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: bibliothecaris Universiteitsbibliotheek, hoogleraar wetenschap van het boek en bibliografie Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
J. Fontein 1906 - 1935(†) als Directeur Historisch Lid
Mr. F.G. Fontein 1848 - 1874(†) als Directeur Functie: Raad van Justitie te Sourabaja Historisch Lid
J.A. (Jan Adriaan) Fontein 1902 - 1941(†) als Directeur Functie: penningmeester van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, directeur Teylers Stichting Historisch Lid
R. Fontein 1934 − 1967(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Guépin & Van der Vlugt, agent van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij sinds 1937, penningmeester van 1941 tot 1967 Historisch Lid
S.J. (Sybrand) Fontein 1953-1996(†) als Directeur Functie: lid Firma Beets & Fontein Historisch Lid
Prof. dr. J.D. (James David) Forbes 1840 - 1868(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Schots natuurkundige, bekend van zijn theorie van warmtegeleiding Historisch Lid
Displaying 21–40 of 64  1 2 3 4