A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 86 1 2 3 4 5
J.B.J. (Jean Baptiste Julien) d'Omalius d'Halloy 1818 - 1875(†) als Directeur Functie: gouverneur van de provincie Namen Historisch Lid
Prof. dr. H. (Hans) Daalder 1975 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Politicologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar wetenschap der politiek Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1986, 1990
Historisch Lid
Prof. dr. S. (Serge) Daan 2000 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar gedragsbiologie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 2002
Historisch lid
Prof. dr. W.T. (Dick) Daems 1990 − 2007(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar submicroscopische cytologie Universiteit Leiden, decaan van de faculteit geneeskunde 1987 - 1993 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1991
Historisch Lid
Dr. K.W. (Karel) Dammerman 1944 − 1951(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: directeur van het Zoölogisch Museum en van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
Historisch Lid
Prof. dr. J.D. (James) Dana 1869 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, hoogleraar aan Yale University USA Historisch Lid
Mr. H. Daniëls 1937 − 1977(†) als Directeur Functie: gezant Historisch Lid
Mr. F. Daniëls 1943 − 1971(†) als Directeur Functie: plaatsvervangend secretaris-generaal Ministerie van Landbouw en Visserij Historisch Lid
Prof. dr. J. (Johan) Dankmeijer 1957 − 1973(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie, embryologie en fysische antropologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1970
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1962
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Historisch Lid
Prof. dr. J-G. (Jean-Gaston) Darboux 1896 - 1917(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Frans wiskundige van grote naam, hoogleraar te Parijs, beroemdste werk "Théorie générale des sufaces" Historisch Lid
Ch. R. (Charles) Darwin 1877 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: autodidact op het gebied van de natuurlijke historie, biologie en geologie, bekend van zijn evolutietheorie Historisch Lid
Sir Francis (Frank) Darwin 1909 - 1925(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: lector aan de Universiteit van Cambridge, zoon van Charles Darwin, plantenfysioloog, Fellow van de Royal Society Historisch Lid
Prof. dr. M.A. Daubrée 1860 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, mijnbouwingenieur, hoogleraar te Straatsburg en Parijs Historisch Lid
Th. (Thomas) Davidson 1864 - 1885(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Schots paleontoloog Historisch Lid
Dr. J.B. (Joseph Barnard) Davis 1871 - 1881(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts te Shelton, Staffordshire, UK, ook bekend als J. (Joseph) Barnard Davis, cranioloog (schedelkundige), groot verzamelaar van menselijke delen, van boeken en van kunst, Fellow van de Royal Society Historisch Lid
Prof. dr. P.J.W. (Peter) Debije 1938 - 1966(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysisch chemicus, eerst werkzaam in Duitsland (o.a. in Berlijn), later in de V.S. (Cornell University), Nobelprijs voor natuurkunde in 1936 Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jules) Debray 1883 - 1888(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar aan de École Normale Supérieure te Parijs Historisch Lid
Prof. dr. E.H.K. (Heinrich) von Dechen 1872 - 1889(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, hoogleraar te Berlijn, daarna directeur van het Pruisische Mijndepartement te Bonn Historisch Lid
Mr. W.K. (Willem Karel) baron van Dedem 1883 − 1895(†) als Directeur Functie: Burgemeester van Hoorn, Minister van Koloniën. Verrichte activiteiten:
  • Deed veel voor de infrastructuur van Indonesië, o.a. door de aanleg van spoorwegen.
Historisch Lid
F.G. (Frederik Gijsbert) graaf van Dedem van Gelder 1812 - 1820(†) als Directeur Functie: lid van de Staten Generaal der Verenigde Nederlandsche Provinciën namens Overijssel en Twente, ambassadeur te Constantinopel, senator van het Franse Keizerrijk Historisch Lid
Displaying 1–20 of 86 1 2 3 4 5