A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 77 1 2 3 4
L.P. (Louis Paul) Cailletet 1910 - 1913(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, bekend van het vloeibaar maken van zuurstof Historisch Lid
Mr. A. (Abraham) Calkoen 1772 - 1796(†) als Directeur Functie: Heer van Kortenhoef, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Amstelland, secretaris van de stad Amsterdam Historisch Lid
Dr. M.F.A.G. (Marinus) Campbell 1886 - 1890(†) als Lid Functie: bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek Historisch Lid
A.G. (Adriaan Gilles) Camper 1801 − 1820(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen, Biologie Richting: Bèta Functie: anatoom, mineraloog en geoloog, curator van de Universiteit van Franeker, Tweede Kamerlid, zoon van Petrus Camper Historisch Lid
Prof. dr. P. (Petrus) Camper 1760 − 1789(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Hoogleraar geneeskunde te Groningen Verrichte activiteiten:
  • Won zoveel prijsvragen dat men hem verzocht niet meer mee te dingen. Ook politiek actief,
  • Lid van de Raad van State. Begraven in de Pieterskerk te Leiden.
Historisch Lid
Prof. dr. A.L.P.P. (Alphonse) de Candolle 1857 - 1893(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Frans-Zwitsers botanicus, hoogleraar aan de Universiteit van Genève, winnaar van de bij het eeuwfeest ingestelde premie van f 1000.- voor de belangrijkste publicatie op het gebied van de natuurwetenschappen tussen 1852 en 1856 Historisch Lid
Prof. dr. A.P. (Augustin Pyramus) de Candolle 1830 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Zwitser, hoogleraar botanie te Montpellier, later hoogleraar natuurlijke historie te Genève, vader van ons buitenlands lid Alphonse de Candolle ((†) 1893) Historisch Lid
Mr. D.J. (Daniël Jacobus) Canter Camerling 1804 - 1816(†) als Directeur Functie: president van de schepenen van de Stad Haarlem, lid van de Vergadering van Notabelen namens het departement Zuiderzee Historisch Lid
Prof. dr. J.P. (Johannes Pieter) van Capelle 1813 - 1829(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: winnaar van een gouden prijsvraagmedaille in 1814, lector in de wiskunde en de zeevaartkunde te Groningen, leraar klassieke talen aan de Latijnse Scholen van Amsterdam, vanaf 1815 hoogleraar Nederlandse  taal- en letterkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam Historisch Lid
G.Th. (Gerlach Theodorus) van der Capellen 1778 - 1805(†) als Directeur Functie: heer van Schonauwen bij Utrecht Historisch Lid
G.A.G.P. (Godert Alexander Gerard Philip) baron van der Capellen 1814 − 1848(†) als Directeur Functie: gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, staatssecretaris van Koophandel en Koloniën Historisch Lid
Prof. dr. ir. J. (Jacob) Cardinaal 1906 - 1922(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar zuivere en toegepaste wiskunde en mechanica Technische Universiteit Delft Historisch Lid
B.S. (Benjamin Samuel) Carrard 1772 - 1789(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Orbe (Zwitserland), winnaar van een gouden medaille in 1770 Historisch Lid
Prof. dr. H.B.G. (Hendrik) Casimir 1945-2000(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde Universiteit Leiden, lid raad van bestuur N.V. Philips'' Gloeilampenfabrieken Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1952, 1954 en 1981,
  • Haarlemse Voordracht 1979: De kringloop van natuurkunde en techniek in de 20e eeuw
Historisch Lid
J-D. (Jean-Dominique) comte de Cassini 1786 - 1845(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: directeur van de Koninklijke Sterrenwacht te Parijs Historisch Lid
Prof. dr. F. (Frédéric) de Castillon 1786 - 1814(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Berlijn Historisch Lid
Mr. K.J. (Kees) Cath 1973-2012(†) als Directeur Functie: voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. A. (Arthur) Cayley 1886 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Engels wiskundige, grondlegger van de groepentheorie, hoogleraar te Cambridge UK, winnaar van de Huygens-medaille in 1886 Historisch Lid
C. (Charles) Chais 1753 − 1785(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Waals predikant te 's-Gravenhage Verrichte activiteiten:
  • Heeft de godsdienstige vooroordelen tegen inenting bij kinderziekten bestreden.
Historisch Lid
Prof. dr. P.D. (Pierre Daniël) Chantepie de la Sausaye 1902 - 1920(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten en de ethiek Universiteit Leiden Historisch Lid
Displaying 1–20 of 77 1 2 3 4