A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 272  1 2 3 4 13 14
Dr. J.H. (Jan Hendrik) Bannier 1970-1995(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: vice-voorzitter ZWO, president van de Council  van CERN, eredoctor van de Radboud Universiteit Nijmegen Historisch Lid
Prof. dr. J.A.J. (Ton) Barge 1934 − 1952(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie en embryologie Universiteit Leiden, lid Eerste Kamer Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1947: De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem
Historisch Lid
Prof. dr. G. (George) Barger 1931 - 1939(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar biochemie aan de Universiteit van Glasgow, van Nederlandse afkomst, lid Royal Society Historisch Lid
Jhr. W.P. (Willem Philip) Barnaart 1804 - 1851(†) als Directeur Functie: lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland Historisch Lid
Jhr. V.J.I. (Volkert) Barnaart 1859 - 1878(†) als Directeur Functie: hoofdingeland van het Hoogheemraadschap van Rijnland Historisch Lid
Dr. A. (Abraham) Barnaart Willemsz. 1773 - ?(†) als Directeur Functie: woonachtig te Haarlem Historisch Lid
W. (Willem) van Barneveld 1793 - 1826(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker te Amsterdam, lid van de KNAW Historisch Lid
Dr. J. (Joachim) Barrande 1855 - 1883(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Frans geoloog en paleontoloog, werkzaam te Praag Historisch Lid
Prof. dr. G. (Giacomo) Barzelotti 1812 - 1839(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Siena Historisch Lid
M.J. (Maarten Jozef) de Bast 1815 - 1825(†) als Lid Functie: oudheidkundige en numismaat, een der initiatiefnemers voor een universiteit te Gent, samen met Raepsaet opsteller van een manifest voor een onafhankelijk Vlaanderen, lid van de KNAW Historisch Lid
J. (Job) Baster 1755 - 1775(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts en natuuronderzoeker te Zierikzee, Fellow van de Royal Society, standbeeld in Zierikzee Historisch Lid
Prof. dr. E.H. (Edouard Henri) von Baumhauer 1853 − 1885(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Amsterdam, vierde secretaris van de Hollandsche Maatschappij, tevens penningmeester, lid van de gemeenteraad van Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. L.F. (Lieven Ferdinand) de Beaufort 1934 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957 en 1964
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
Historisch Lid
Jhr. ir. C.C.T. (Theo) de Beaufort 1966-1996(†) als Lid Functie: directeur Raadgevend Ing. Bureau Dwars Hederik en Verhey, kamerheer van H.M. de Koningin Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1969: Het behouden van bouwwerken uit de oudheid
Historisch Lid
Jhr. mr. L.A.R.J. (Lodewijk) de Beaufort 1993-1998(†) als Directeur Functie: hoofdofficier van Justitie te Haarlem Historisch Lid
Jkvr. A.H.M. (Henriëtte) de Beaufort 1960 − 1982(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: schrijfster Historisch Lid
Mr. J.F. (Joachim Ferdinand) de Beaufort van Duivendijke 1776 - 1807(†) als Directeur Functie: drost van IJsselstein Historisch Lid
Henk Becker sinds 1989 Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: Generatiesociologie. Functie: oud-hoogleraar sociologie i.h.b. methodologie van het sociaal onderzoek Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Veegens Prijs 1991
Historisch Lid
Prof. dr. A.H. (Henri) Becquerel 1901 - 1908(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, ontdekker van de radioactiviteit, Nobelprijs voor natuurkunde in 1903 samen met Pierre en Marie Curie Historisch Lid
Prof. dr. J.F. (Jan Frederik) van Beeck Calkoen 1799 - 1811(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en sterrenkunde te Leiden, in 1805 vertrokken naar Utrecht, een der eerste leden van de KNAW Historisch Lid
Displaying 21–40 of 272  1 2 3 4 13 14