A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.921–1.940 of 2.156  1 2 95 96 97 98 99 107 108
Prof. dr. F.A. (Felix) Vening Meinesz 1925 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen, Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar geodesie Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1942, 1951 en 1958
 • Haarlemse Voordracht 1931: De wetenschappelijke betekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII
Historisch Lid
Q.M.R. (Quirijn Mauritz Rudolph) Ver Huell 1843 -1860(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: kapitein ter zee bij de Marine, directeur van de Marine te Rotterdam, ook schrijver, schilder, aquarellist en entomoloog Historisch Lid
C.A. (Christiaan Anthony) Ver Huell 1812 - 1832(†) als Directeur Functie: marineofficier, Staatsraad, lid van het Wetgevend Lichaam te Parijs, gevolmachtigd minister te Madrid, gezant te St. Petersburg, gezant te Parijs (alles onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon) Historisch Lid
Prof. dr. E.V.W. (Emile) Vercruysse 1962 − 1982(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar sociologische methoden en technieken Institute of Social Studies 's-Gravenhage Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Pfizer Studiefonds subsidie 1963
Historisch Lid
Prof. dr. G.J. (Gideon Jan) Verdam 1839 − 1866(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wiskunde te Leiden. Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !963
Historisch Lid
Mr. A. (Abraham) Vereul 1812 - 1817(†) als Directeur Functie: adjunct-maire van de Stad Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. ir. P.E. (Pieter) Verkade 1950 − 1979(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische scheikunde en haar toepassingen Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Historisch Lid
Prof. dr. J.D. (Koos) Verlinde 1953 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Biologie, Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar medische microbiologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Historisch Lid
Dr. M.C. Verloren van Themaat 1860 - 1900(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: botanicus, anatoom van dieren, entomoloog, lid KNAW Verrichte activiteiten:
 • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor dierkunde in 1880
Historisch Lid
Th. (Theodorus) Vermeer 1790 - 1799(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Batavia Historisch Lid
Dr. P. (Pieter) Vermeulen 1761 - 1810(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. A.A. (Xander) Verrijn Stuart 1975 − 2004(†) als Lid Vakgebied: Informatica Richting: Bèta Functie: hoogleraar informatica Universiteit Leiden, secretaris natuurwetenschappen van de Hollandsche Maatschappij van 1988 tot zijn overlijden in 2004 Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1986: De computer een huisdier
 • Lid jury Akzo Prijs 1986
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1978
Historisch Lid
A. (Albert) Verrijst 1780 - ?(†) als Directeur Functie: arts, schepen en raad van de stad Gouda. Een wetenschappelijke bijdrage vindt men in: Verhandelingen van.de Holl. Mij. der Wet. Deel IV, 1784 Historisch Lid
Prof. dr. E.C. (Eduard) Verschaffelt 1901 - 1923(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar plantenfysiologie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1923
Historisch Lid
Prof. dr. J.E. (Jules-Emile) Verschaffelt 1937 − 1955(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica Universiteit van Gent Historisch Lid
B.A. (Barthold Anton) baron van Verschuer 1845 - 1901(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. koningin Wilhelmina Historisch Lid
Mr. O.W.A. baron van Verschuer 1978 − 2014(†) als Directeur Functie: kamerheer honorair van H.M. de Koningin, voorzitter raad van beheer Rabobank Nederland, lid Raad van State, lid Gedeputeerde Staten van Gelderland Historisch Lid
Mr. Th.H.M. (Theodore) Verspyck 1955 − 1990(†) als Directeur Functie: president-directeur Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V. Historisch Lid
C.M. Versteegh 1909 - 1911(†) als Directeur Historisch Lid
Dr. F. (Florentinus) Verster 1776 - 1802(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: medicus, raad en schepen van Den Bosch Historisch Lid
Displaying 1.921–1.940 of 2.156  1 2 95 96 97 98 99 107 108