Headlines

Een overzicht van de actuele nieuwsfeiten van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Benoemingen 2019

Benoemingen 2019

Op 9 februari 2019 zijn 18 nieuwe directeuren, 20 nieuwe leden en 2 nieuwe buitenlandse leden benoemd.

Lees meer
Internet en Rechtsstaat

Internet en Rechtsstaat

De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust?

Lees meer
Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Volle zaal bij themabijeenkomst en prijsuitreiking “Is er in de wetenschap ruimte voor religie?“ in Pakhuis de Zwijger met Monique Snoeijen, Hendrik Spiering, Ronald Plasterk, Heino Falcke en Mladen Popović.

Lees meer

Brouwer Vertrouwensprijs


Jaarlijkse prijs van 100.000 euro als bekroning voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving wetenschappelijk aantoonbaar stimuleert. U kunt zich nu aanmelden voor de Jan Brouwer Conferentie en prijsuitreiking op 20 januari 2020.