Headlines

Een overzicht van de actuele nieuwsfeiten van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Brouwer Vertrouwensprijs

Brouwer Vertrouwensprijs

De Brouwer Prijs werd ingesteld in 2017 en is recent omgedoopt tot ‘Brouwer Vertrouwensprijs’ om de kern van de prijs, een bekroning voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving wetenschappelijk aantoonbaar stimuleert, sterker te benadrukken.

Lees meer
Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Welke persoon of instelling heeft gedurende langere tijd effectief enthousiasme gekweekt voor wetenschap en techniek? Welk duurzaam project op het gebied van wetenschapscommunicatie heeft op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken in de afgelopen vijf jaar?

Lees meer
Profielwerkstukprijzen 2019

Profielwerkstukprijzen 2019

Profielwerkstukprijzen 2019 naar DNA-onderzoek (Erik van der Plas en Bram van Heest van het ECL) en bloedvatvernauwing (Britt Riedijk van het Haarlemmermeer Lyceum)

Lees meer
ICT-prijs 2019 voor Elmar Eisemann

ICT-prijs 2019 voor Elmar Eisemann

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek van 50.000 euro is dit jaar toegekend aan Prof. dr. E. (Elmar) Eisemann, hoogleraar Computer Graphics and Visualisation aan de TU Delft.

Lees meer
Verslag winterlezing

Verslag winterlezing

Lezing door oud-ambassadeur Pim Waldeck over Maarten van der Goes en de buitenlandse politiek van de Bataafs-Franse tijd

Lees meer
Benoemingen 2019

Benoemingen 2019

Op 9 februari 2019 zijn 18 nieuwe directeuren, 20 nieuwe leden en 2 nieuwe buitenlandse leden benoemd.

Lees meer
Internet en Rechtsstaat

Internet en Rechtsstaat

De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust?

Lees meer

Jubileum KZGW


Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen vierde op 15 juni zijn 250-jarig bestaan. Prinses Beatrix nam in de Sint Jacobskerk in Vlissingen het boek Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019 in ontvangst. Tijdens de feestelijke bijeenkomst presenteerde het genootschap voor het eerst ook een virtueel museum en werd een prijsvraag gelanceerd voor jongeren om in Zeeland de klimaatdoelstellingen te halen.