Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.  
Interne publicaties voor directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij. Op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar.

Van de voordrachten voor 1946 zijn een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1946-nu (gepubliceerd):

jaardoorover
2018Dr. B.L. FeringaThe Joy of Discovery (LXVIII - niet gepubliceerd)
2017Dr. E.A. (Eveline) Crone.De jeugd heeft de toekomst! (LXVII)
2016Dr. A.P. (Ad) IJzerman.En dan is er koffie.... Onderweg naar nieuwe geneesmiddelen. (LXXVI)
2015Mr. G.J.M. (Geert) Corstens.De rechtsstaat, verworvenheden en bedreigingen? (LXXV)
2014Dr. E.P. (Erik) Verlinde.Een nieuwe kijk op de kosmos. (LXXIV)
2013Mevr. Dr. I. (Ineke) Sluiter.Wat is Griekenland waard? (LXXIII)
2012Dr. K.M. (Kees) van Hee.Digitale veiligheid: risico's en remedies. (LXXII)
2011Dr. D. (Douwe) Draaisma.De nulmeridiaan van oud. (LXXI)
2010Z.K.H. De Prins van Oranje.Water als basis voor menselijke ontwikkeling. Met een co-referaat van Dr. R. (Rudy) Rabbinge. (LXX)
2009Dr. F.P. (Frits) van Oostrom.Boek in aanbouw. Over de veertiende eeuw als verre spiegel. (LXIX)
2008Dr. C.W.J. (Carlo) Beenakker.Magische technologie. (LXVIII)
2007Dr. F.A.G. (Frank) den Butter.Nederland als transactie-economie: regievoering en handel hebben de toekomst. (LXVII)
2006Dr. G. (Gerrit) van Dijk.Geloof in de wiskunde. Over de getallen van Fibonacci in kunst en literatuur, hun goddelijke status en een discussie over religie en wiskunde. (LXVI)
2005Mr. A. (Arend) Soeteman.Zijn veilige rechten wel veilig? Over de spanningen tussen fundamentele rechten en de bestrijding van de misdaad. (LXV)
2004Dr. H.W. (Hendrik) Lenstra.Riemann, Escher en Droste. (LXIV)
2003Dr. E.G.E. (Ernestine) van der Wall.Is godsdienst schadelijk? De Verlichting en de grenzen van de godsdienstkritiek. (LXIII)
2002Symposium ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum. Voordrachten gehouden op 25 mei 2002 in de Doopgezinde Kerk te Haarlem. (LXII)
2001Dr. A.D.M.E. Osterhaus.Een onzichtbare dreiging in een nieuw tijdperk. (LXI)
2000Dr. W.P. Blockmans.Het keizerschap van Karel V: Europese droom versus regionale werkelijkheid. (LX)
1999Dr. D.W. Erkelens.Van Anitschkov tot McDonald's. (LIX)
1998Dr. W.A. Wagenaar.Aan beide zijden van de bijl. (LVIII)
1997Dr. E.P.J. Van den Heuvel.Neutronensterren, Supernovae en Zwarte Gaten. (LVII)
1996Dr. O.J. De Jong.Religieuze inspiratie rond eeuw en millenium. (LVI)
1995Dr. J.C. Zadoks.Gewasbescherming, kruis of munt. (LV)
1994Dr. W.J.M. Levelt.Onder woorden brengen - beschouwingen over het spreekproces. (LIV)
1993Dr. F.W. Saris.Het Siliciumtijdperk. (LIII)
1992Dr. J. Bruyn.Rembrandts werkplaats. (LII)
1991Dr. H.W. von der Dunk.Tijd en cultuur in de twintigste eeuw. (LI)
1990Mr. P.H. Kooijmans.Mensenrechten - Panacee voor alle kwalen? (L)
1989Dr. P. Borst.Hoe kanker ontstaat. (XLIX)
1988Dr. D.M. Schenkeveld.Homerus (1752-1988). Visies op het gesprek tussen Hector en Andromache. (XLVIII)
1987Dr. ir. N.W.F. Kossen.Biotechnologie op maat. (XLVII)
1986Dr. A.A. Verrijn Stuart.De computer een huisdier. (XLVI)
1985Dr. J. Mansfeld.Absolutisme en relativisme. (XLV)
1984Dr. E. Den Tex.Vulkanisme. (XLIV)
1983Dr. S. Dresden.Bezig zijn met literatuur. (XLIII)
1982Dr. D. De Wied.Stoffelijke beïnvloeding van het geheugen. (XLII)
1981Dr. E. Zürcher.China na Mao. Modernisering en wetenschap. (XLI)
1980Dr. E.M. Uhlenbeck.Het wonder van de natuurlijke taal. (XL)
1979Dr. H.B.G. Casimir.De kringloop van de natuurkunde en de techniek in de 20e eeuw. (XXXIX)
1978Mr. B.V.A. Röling.Enkele aspecten van de processen van Neurenberg en Tokio. (XXXVIII)
1977Dr. mr. C.A. Van Peursen, Dr. ir. A.E. Pannenborg, Mr. F. Kranenburg.De plaats van de wetenschap in de huidige en toekomstige samenleving. (XXXVII)
1976Dr. W.J. Kolff.Kunstmatige organen, vandaag en morgen. (XXXVI)
1975Dr. A.A. Thiadens.De geologie in de Nederlandse samenleving. (XXXV)
1974Dr. J. Tinbergen.De integratie van de ontwikkelingspolitiek en milieubeleid. (XXXIV)
1973Dr. M.A. Beek.Uit het Hebreeuws in het Nederlands. (XXXIII)
1972Dr. J.H. Oort.De oorsprong van het heelal. (XXXII)
1971Dr. A. Quispel.Vijf miljard jaren wereldgeschiedenis. (XXXI)
1970Dr. I. Boerema.Chirurgie onder hoge atmosferische druk. (XXX)
1969Jhr. ir. C.C.Th. de Beaufort.Het behouden van bouwwerken uit de oudheid. (XXIX)
1969Dr. W. Glasbergen.Nogmaals HVS/DKS. (XXVIII)
1967Ir. J.Th. Thijsse.Nederland moet samen met het water leven. (XXVII)
1966Dr. A.C.S.Van Heel.Lenzen. (XXVI)
1965Dr. D.W. Van Krevelen.Synthetische stoffen. (XXV)
1964Dr. D.J. Kuenen.Insectenplagen, ontstaan en bestrijding. (XXIV)
1963Dr. H.C. Van de Hulst.Middel en doel in de Sterrekunde. (XXIII)
1962Dr. O. Bottema.Wat te bewijzen was. (XXII)
1961Jhr. dr. D.J. Van Lennep. Creatieve begaafdheid. (XXI)
1960Dr. H.M.J. Oldewelt.De taal, onze burcht en gevangenis. (XX) (uvk)
1959Dr. A. Charlotte Ruys.Keerzijden van vooruitgang. (XIX) (uvk)
1958Dr. G.J. Van Oordt.De oriëntatie van de trekvogel. (XVIII) (uvk)
1957Dr. J. Jongbloed.Homo Volans. (XVII)
1956Dr. E. Van Slogteren.Plantendokter. (XV)
1956Dr. B.A. Van Groningen.Apollo. (XVI)
1955Dr. H.R. Kruyt.Ordening op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. (XIV)
1954Jhr. dr. P.J. Van Winter.De Zeven Provinciën. (XIII)
1953Mr. A. Staring.Wetenschap, waarheen? Traditie en toekomst. (XII)
1952Dr. B.G. Escher.Lascaux als aanrakingspunt van Geologie, Praehistorie en Kunst. (XI)
1951Dr. E.J. Dijksterhuis.Christiaan Huygens. (X)
1950Dr. M.G.J. Minnaert.Met kijker en integraal. (IX)
1949Dr. A.J. Kluyver.Homo militans. (VIII)
1948Dr. J.H.F. Umbgrove.Symphonie der aarde. (VII)
1947Dr. J.A.J. Barge.De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem. (V)
1947Dr. A.D. Fokker.Verbeelding en geloof in de wetenschap. (VI)
1946Jhr. mr. W.J.M van Eysinga.Eenige beschouwingen over het internationaal instituut van den Noord-Nederlandschen Staat sedert zijn ontstaan, en Eenige beschouwingen over ons land te midden van de naoorlogsche wereld. (III/IV)
1946Dr. Jac. Van Ginneken.Het mysterie der menschelijke taal. (II) (uvk)
1946Dr. J.A. Bierens de Haan.Het probleem van de intelligentie bij dieren. (I)

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1902-1946 (niet gepubliceerd)

jaardoorover
1939Dr. ir. G.W. Van Heukelom.De herstellingswerken aan den Martinitoren te Groningen
1938Dr. H.A. Kramers.Eenige aspecten der hedendaagsche natuurkunde.
1937Dr. ir. J.A. Ringers.De vroeger door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen op het gebied van den Waterstaat, in den loop der tijden beantwoord.
1936Dr. J. Huizinga.Uit de eerste jaren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1934Dr. W. De Sitter.De eenheid van het heelal.
1933Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan.De ouderdom der Menschheid.
1933Dr. W.A.P. Schüffner.De positie der hygiëne ten opzichte der malaria voorheen en thans
1932Dr. H. Brugmans.De pantersprong.
1931Dr. F.A. Vening Meinesz.De wetenschappelijke beteekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII.
1930Dr. J. Van der Hoeve.Erfelijkheid in de oogheelkunde
1929Dr. H. ter MeulenOver oude en nieuwe brandstoffen.
1928Dr. P. Zeeman.Hendrik Antoon Lorentz, uit zijn leven en werken.
1927Dr. H.A. Lorentz.Herinneringen en vooruitzichten.
1926Dr. G.C. Van Walsem.Pathologische Anatomie en leven.
1925Dr. G. Van Iterson Jr.De gulden snede.
1924Dr. A.F. Holleman.Natuurstoffen en kunststoffen.
1923Dr. C. Snouck Hurgronje.De beteekenis van het chalifaat.
1922Dr. F.M. Jaeger.De ouderdom der aarde.
1921Ir. H. Wortman.De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
1920Dr. A.A. Nijland.Groote en kleine sterren.
1919Dr. H. Zwaardemaker.Radioactiviteit en leven.
1918Dr. A. PitOver den overgang van het kunstzinnig leven uit de oudheid naar den nieuwen tijd
1917Dr. P. Kuenen.Het relativiteitsbeginsel.
1916Dr. P. Lotsy.Gemeenschapsproblemen in verband met eenige resultaten der moderne erfelijkheidsleer.
1915Dr. G. Heymans.Resultaten en vooruitzichten der speciale Psychologie.
1914Dr. G.A.F. MolengraaffOver de resultaten van de geologische onderzoekingen, in 1911 en 1912 op het eiland Timor verricht.
1913Dr. C. Winkler.De bouw van den hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
1912Dr. L. BolkOver den fossielen mensch.
1911G.F. Tydeman.Het zweven der vogels.
1910Dr. P.J. Blok.De beoefening der wetenschappen in het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
1909Dr. K. Martin.Aardbevingen in verband met gebergtevorming.
1908Dr. A.W. NieuwenhuisOver de ethnologische wetenschappen, hare beteekenis en haar nut, getoetst aan toestanden in den Nederlandsch Indischen Archipel.
1907Dr. H. Kamerlingh OnnesOver het vloeibaar maken der gassen.
1906Dr. C. Kapteyn.Over stroomingen in het sterrenstelsel.
1905Dr. W. Einthoven.Over tele-cardiogrammen.
1904Dr. M.W. Beyerinck.Over den invloed der Mikroben op de vruchtbaarheid van den grond en op den groei der hoogere planten.
1903Dr. H. De Vries.Bevruchting en bastaardeering.
1902 Dr. H.A. Lorentz.De laatste vorderingen van de leer der electriciteit.