25/09/2019

Locatie:
Dudok,
Hofweg 1A, Den Haag


Thema: Waarom de lonen achterblijven.

Inloop 16.00 uur, seminar 16.30 uur-18.00 uur, waarna borrel.

Nadere informatie volgt.