De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt te rekenen van 1994 af om het jaar toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De inzendtermijn voor de editie 2018 van de Veegens Prijs is gesloten. De prijs is toegekend aan Dr. A.F. (Anne) Petterson voor haar proefschrift Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam (Universiteit Leiden, 24 januari 2017). De prijs wordt haar uitgereikt op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 in het Hodshon Huis.

Eerdere winnaars (Oude opzet)

1982 Drs. K. van Berkel
1983 Drs. J. Lucassen
1984 Drs. J.W. Buisman
1985 Drs. C.A. Davids
1986 Drs. P. den Boer
1987 Mw. Drs. E.G.E. van der Wall
1988 Drs. H. Henrichs
1989 Drs. B. Altena
1990 Drs. H. Klemann
1991 Drs. J.H. de Wilde

Eerdere winnaars (Nieuwe opzet)

1994 Dr. H. te Velde
1996 Dr. L.A.C.J. Lucassen
1998 Dr. R. Raben
2000 Dr. R.A.M. Aerts
2002 Dr. D. Bos
2004 Dr. M.J.M. Hoogenboom
2006 Mr. W.J. Veraart
2008 Dr. J.P. den Hertog
2010 Dr. L.J. van Middelaar
2012 Dr. L. Petram
2014 Dr. P. Brandon
2016 Dr. J. Oddens
2018 Dr. A.F. Petterson