Prijsvraag Nederlands Klassiek Verbond

Prijsvraag Nederlands Klassiek Verbond

In 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zijn 16e lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) schrijft het NKV een essayprijsvraag uit.

Ambitieuze auteurs worden uitgedaagd om een tekst te schrijven, die ingaat op de vraag:

"Wat zou onze samenleving onthouden zijn als de Grieks-Romeinse cultuur niet zou hebben bestaan?"

Voor scholieren is er een aparte categorie. Zij worden gevraagd te essayeren over de kwestie, of er in het huidige onderwijs nog wel plaats is voor het antieke Griekenland en Rome.

Per categorie is er een totale geldprijs van 1.250 euro beschikbaar - ter beschikking is gesteld door de KHMW (het Jan Brouwer Fonds) en door Labrys Reizen. Afhankelijk van het juryoordeel kan het prijsgeld ook over meerdere auteurs worden verdeeld. De winnende essays zullen in december 2018 worden gepubliceerd in het jubileumnummer van het Hermeneus, het tijdschrift van het NKV.

Inzendingen bestaan uit een nog ongepubliceerd Nederlandstalig essay van 1.500 à 2.000 woorden. Iedere auteur mag participeren met niet meer dan één tekst. Kandidaten zenden hun essay, voorzien van een kort curriculum vitae en contactgegevens, voor 10 januari, in pdf-vorm per email aan de secretaris van de jury: secretaris1@nkv.nl

In februari zal het oordeel van de jury bekend worden gemaakt. Op 7 maart 2019 zullen de beide prijzen worden uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Hodshonhuis te Haarlem (de zetel van de KHMW).

De jury verheugt zich op talentvolle teksten van talentvolle mensen!

De jury van de essayprijsvraag bestaat uit:

-Dr. Jan Spoelder, classicus, directeur KHMW en oud-voorzitter NKV (voorzitter)
-Drs. Siward Tacoma, classicus, secretaris hoofdbestuur NKV (secretaris)
-Mr. drs. Astrid Helstone, romaniste en juriste
-Drs. Michel Krielaars, chef boeken NRC, schrijver
-Prof. mr. Arend Soeteman, em. hoogleraar encyclopedie en wijsbegeerte van het recht (Vrije Universiteit Amsterdam), secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW
-Drs. Rosita Steenbeek, schrijfster
-Prof. dr. Katelijn Vandorpe, hoogleraar oude geschiedenis (Universiteit van Leuven)

Voor meer informatie over het Nederlands Klassiek Verbond: http://www.nkv.nl/